Cómo se dice "bitter" en rumano

EN

"bitter" en rumano

EN bitter
volume_up
{adjetivo}

bitter
volume_up
amar {adj. m}
However, we must recognise that this matter leaves a slightly bitter taste in the mouth.
Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că acest aspect ne lasă oarecum un gust amar.
However, I am afraid the recent vote has left a bitter taste in my mouth.
Cu toate acestea, mă tem că recentul vot mi-a lăsat un gust amar.
The scale of the suffering and destruction was immense and it has left us all with a bitter taste in our mouths.
Suferinţele şi distrugerile au fost imense şi ne-au lăsat tuturor un gust amar.
bitter (también: aching, achy, painful, sore)
volume_up
dureros {adj. m}
Acum puteți vedea rezultatul dureros.
bitter (también: fierce, hardened)
bitter (también: biting)
volume_up
puternic {adj. m} (despre frig)
bitter (también: terrible)
volume_up
amarnic {adj. m}
bitter (también: impetuous, passionate, vehement, violent)
volume_up
vehement {adj. m}

Sinónimos (inglés) para "bitter":

bitter

Ejemplos de uso para "bitter" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe increasingly bitter political stalemate has resulted in four needless deaths.
Impasul politic tot mai încrâncenat a cauzat patru decese inutile.
EnglishHistory has taught us a bitter lesson in what racial hatred and intolerance can do.
Istoria ne-a învățat o lecție amară cu privire la ceea ce pot face ura rasială și intoleranța.
EnglishRarely could the proverb about the bitter herbs have applied quite so aptly as in this case.
Se întâmplă rar ca proverbul despre ierburi amare să fie mai potrivit decât în acest caz.
EnglishWe will then have a lot to do, and once again things will turn bitter, Mr Langen.
Va fi atunci necesar să întreprindem foarte multe, şi, din nou, dle Langen, lucrurile vor deveni mai dificile.
EnglishWe learned through bitter experience that where there is no opposition, there is no freedom.
Am învăţat dintr-o experienţă dureroasă că în cazul în care nu există opoziţie, nu există nici libertate.
EnglishIn Bulgaria, we have bitter experience of what delays in opening the files entails.
În Bulgaria, am avut experienţa dureroasă a consecinţelor pe care le implică deschiderea cu întârziere a dosarelor.
EnglishMrs Schroeder might consider this a bitter pill, but obviously you need to set a target.
Dna Schroeder ar putea considera acest lucru o pilulă amară, dar evident că este nevoie de stabilirea unui obiectiv.
EnglishThey talked of a hard, long and bitter Cold War.
Aceştia discutau despre un război rece dur, lung şi înverşunat.
EnglishThe United Kingdom has had a double dose of the bitter pill.
Regatul Unit a primit două doze din pastila amară.
EnglishWhy is it a small and bitter victory?
în numele Grupului Verts/ALE. - De ce este o victorie mică şi amară?
EnglishWe fought a very bitter referendum campaign.
Am luptat într-o campanie încrâncenată pentru referendum.
EnglishIt is a bitter pill to swallow, especially for the citizens, but we must have the courage to tell the citizens the truth.
Este o măsură greu de acceptat, în special de către cetățeni, însă trebuie să avem curaj să le comunicăm cetățenilor adevărul.
EnglishNow we see the bitter results.
EnglishThis is the bitter reality.
EnglishThe knowledge that in spite of various methods of diagnosis and treatment, very many people are going to die of cancer, is always bitter and sad.
Ideea că mulţi oameni vor pieri din cauza cancerului, în ciuda diferitelor metode de diagnostic şi tratament, este mereu dureroasă şi tristă.
EnglishNow many citizens in many countries are suffering considerably as a result, and their energy supplies have been cut in the middle of a bitter winter.
Acum, ca rezultat, mulţi dintre cetăţenii din diverse ţări sau de suferit, iar livrările de energie au fost întrerupte în mijlocul unei ierni aspre.
EnglishBritish farmers are amongst the most efficient in the world and they work, after bitter experience, to the highest standards of animal welfare and traceability.
Fermierii britanici sunt printre cei mai eficienţi din lume şi lucrează, în urma unor experienţe amare, la cele mai înalte standarde privind bunăstarea animalelor şi trasabilitatea.
EnglishAlso, we should welcome the fact that the report has been revised recently and made less controversial, with less bitter language, and is therefore more acceptable.
De asemenea, ar trebui să salutăm faptul că raportul a fost revizui recent şi acum este mai puţin controversat, limbajul este mai puţin sarcastic şi, prin urmare, este mai acceptabil.
EnglishLast night's announcement from the Council that there will be a 9% cut in nephrops in Area 7A is a bitter blow to the fishing industry in Northern Ireland.
Anunţul de aseară din partea Consiliului, potrivit căruia va exista o reducere de 9 % a cotei pentru langustine în Zona 7A, este o lovitură grea pentru industria pescuitului din Irlanda de Nord.
EnglishI therefore think that we need to stand up to the Council and defend to the bitter end Amendment 32 of the report adopted by the Committee on Transport and Tourism.
Prin urmare, consider că trebuie să luăm atitudine în faţa Consiliului şi să apărăm până la ultimele consecinţe amendamentul 32 la raportul adoptat de Comisia pentru transport şi turism.