Cómo se dice "cabinet" en rumano

EN

"cabinet" en rumano

volume_up
cabinet {sustantivo}
RO

"cabinet" en inglés

EN

EN cabinet
volume_up
{sustantivo}

cabinet
Mr Topolánek and his entire cabinet have proved that it is possible.
Dl Topolánek şi întregul său cabinet au demonstrat că se poate.
My 'chef de cabinet' informed him that we were prepared to have a meeting to explain it.
Şeful meu de cabinet l-a informat că suntem dispuşi să avem o întâlnire, pentru a oferi explicaţii.
. - I was just consulting my chef de cabinet to give you as precise an answer as possible.
membru al Comisiei - Tocmai m-am consultat cu şeful de cabinet pentru a vă oferi un răspuns cât mai exact posibil.
cabinet (también: closet)

Sinónimos (inglés) para "cabinet":

cabinet

Ejemplos de uso para "cabinet" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI can only confirm that the day after tomorrow there will be a cabinet meeting.
Tot ceea ce vă pot confirma este faptul că poimâine va avea loc o întâlnire a cabinetului.
EnglishThat's why people often store paper files in folders inside a filing cabinet.
De aceea, documentele se stochează de obicei în dosare, în interiorul unui dulap de acte.
EnglishPersonally I considered it a great challenge for my cabinet and for myself as well.
Personal, consider că aceasta a fost o mare provocare pentru mine şi pentru cabinetul meu.
EnglishWhen Mr Klein asked for a meeting with me or my cabinet, I immediately agreed.
Atunci când dl Klein a solicitat o întrevedere cu mine, sau cu cabinetul meu, am acceptat imediat.
EnglishLet us allow the reform-minded cabinet a political breathing space.
Să îi oferim cabinetului reformator un moment de respiro politic.
EnglishJust like a filing cabinet, your computer allows you to store the files you create in folders.
Asemenea unei cartoteci, computerul vă permite să stocați fișierele pe care le creați în foldere.
EnglishA number of the ministers in my cabinet are here with me today.
Câţiva miniştri din cabinetul meu mă însoţesc astăzi aici.
EnglishYou know: you were the head of Mr Liikanen's cabinet.
Ştiţi şi dvs.: aţi fost şeful cabinetului dlui Liikanen.
EnglishThe President, the Head of State, is appointed by the Prime Minister in consultation with the cabinet members.
Traducerea celorlaltor pagini de pe portal este în curs.
EnglishOn the proposal on the institutions here, I can say that I have already raised that issue in my own cabinet.
Cât despre propunerea referitoare la instituţiile de aici, pot să vă spun că deja am discutat acest subiect cu cabinetul meu.
EnglishThe present Dutch cabinet has been the best cabinet yet, with an excellent agenda for asylum and immigration policy.
Actualul guvern olandez este cel mai bun guvern pe care l-a avut țara și are o politică excelentă privind azilul și imigrația.
EnglishWe also have to remind ourselves that several other former members of her Cabinet are also accused or suspected of corruption.
De asemenea, trebuie să ne reamintim că mai mulți alți foști membri ai Cabinetului sunt, de asemenea, acuzați sau suspectați de corupție.
EnglishWhen opened, a file can look very much like a text document or a picture that you might find on someone's desk or in a filing cabinet.
Când este deschis, un fișier poate arăta ca un document text sau ca o imagine pe care o găsiți pe biroul unei persoane sau într-un dulap.
EnglishWhat are we going to tell them: that Mr Barroso's cabinet cut EUR 500 million from the town-twinning budget between Monday and Wednesday of last week?
Ce le vom spune: că cabinetul domnului Barroso a tăiat 500 de milioane de EUR din bugetul de înfrăţire a oraşelor săptămâna trecută de luni până miercuri?
EnglishA vote in favour of the European Commission is, on my part, an expression of the credit of trust and hope that I place in Mr Barroso's newly-elected cabinet.
Un vot în favoarea Comisiei Europene este, din punctul meu de vedere, o exprimare a încrederii şi a speranţei pe care le acord cabinetului recent ales al dlui Barroso.
EnglishWe have had contact with the head of cabinet of the President of the Court of Auditors, and we also checked our last debates at the European Parliament in 2008 and 2009.
Am luat legătura cu şeful cabinetului preşedintelui Curţii de Conturi şi, de asemenea, am verificat ultimele noastre dezbateri din Parlamentul European în 2008 şi 2009.
EnglishA file is very much like a typed document that you might find on someone's desk or in a filing cabinet; it's an item that contains a collection of related information.
Un fișier se aseamănă cu un document scris pe care este poate fi găsit pe biroul cuiva sau într-un dulap de acte; este un element care conține o colecție de informații înrudite.
EnglishWhile, in the Netherlands, nota bene, the Rutte cabinet is leaving the sick and the disabled out in the cold, the same groups in this House have a burning hole in their pockets.
În timp ce, în Ţările de Jos, nota bene, cabinetul Rutte îi neglijează pe cei suferinzi şi pe cei cu handicap, aceleaşi grupuri din Parlamentul European au buzunarele sparte.
EnglishI would like to ask the Commission to throw open the windows of the cabinet of experts, because the air in there is not clean, and this applies not only to the field of economics.
Aș dori să solicit Comisiei să lase deschise ferestrele cabinetului experților, deoarece aerul de acolo nu este curat, iar acest lucru nu se aplică numai în domeniul economiei.