Cómo se dice "energetic" en rumano

EN

"energetic" en rumano

RO

"energetic" en inglés

EN energetic
volume_up
{adjetivo}

energetic (también: fierce, sappy, sharp, spry)
volume_up
energic {adj. m}
These people squandered the wealth created by an energetic and innovative population, and they must be held accountable.
Acești oameni au risipit bogățiile adunate de un popor energic și inovator și trebuie trași la răspundere.
Europe must provide an energetic and strong response to help and aid the revival of our agricultural sector.
Europa trebuie să ofere un răspuns energic și puternic pentru a ajuta și susține revigorarea sectorului nostru agricol.
We have seen the solid preparation made by the Hungarian authorities for this task, with a view to being a very energetic Presidency in this important semester.
Am fost martorii pregătirii constante a autorităților maghiare pentru acest obiectiv, pentru un mandat energic în acest semestru important.
energetic (también: active, busy, diligent, feisty)
volume_up
activ {adj. m}
energetic (también: ample, full of grit)

Sinónimos (inglés) para "energetic":

energetic

Ejemplos de uso para "energetic" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI am counting on this completely, and I understand that all of us are 'energetic'.
Contez pe acest lucru în totalitate şi înţeleg că noi toţi suntem "energici”.
EnglishI wish the Swedish Presidency luck in making an energetic start on this important task.
Îi doresc preşedinţiei suedeze mult succes, pentru a putea aborda cu hotărâre acest obiectiv important.
EnglishThe new Administration has made an energetic start.
Noua administraţie a debutat în forţă.
EnglishCommissioner, you said that we expect energetic and purposeful action from Ukraine's new President and new administration.
Dle comisar, aţi afirmat că ne aşteptăm la acţiuni energice şi finale din partea noului preşedinte şi a noii administraţii a Ucrainei.
EnglishHis energetic enthusiasm and powers of persuasion furthered the cause of integration even beyond the period of his presidency.
Marele său entuziasm şi puterea sa de convingere au servit cauza integrării europene chiar şi după încheierea mandatului de preşedinte al Comisiei.
EnglishI would like to call on Commissioner Barnier, who promised us that the Commission would take a more energetic approach, to adopt measures to improve this situation.
Aș dori să fac apel la dl comisar Barnier, care ne-a promis că abordarea Comisiei va fi orientată mai mult spre domeniul energetic, să adopte măsuri pentru a îmbunătăți această situație.
EnglishThe UK decided to open up its labour market straight away, and is now enjoying the benefits of having employed around two million young, efficient and energetic Poles.
Regatul Unit a decis să deschidă rapid piața forței de muncă și acum se bucură de beneficiile de a avea ca angajați aproximativ două milioane de tineri polonezi, eficienți și energici.