Cómo se dice "to exist" en rumano

EN

"to exist" en rumano

EN to exist
volume_up
[existed|existed] {verbo}

to exist (también: to be)
volume_up
a fi {vb} (a exista)
If the Family tag does not already exist, it will be created automatically.
Dacă eticheta Familie nu există încă, aceasta va fi creată în mod automat.
If the databases exist, would you take the view that this is legal or illegal?
Dacă bazele de date există, veți fi de părere că acest fapt este legal sau ilegal?
However, barriers still exist, such as language, which will be difficult to eliminate.
Totuşi, există încă bariere cum ar fi cea lingvistică, care va fi foarte dificil de eliminat.
to exist (también: to be)
The standards definitely exist: they exist in directives and they exist in national legislation as well.
Standardele există în mod cert: ele există în directive şi există şi în legislaţia naţională.
There are hundreds of them; they exist in various countries and in various sectors.
Există sute din acestea; ele există în diferite ţări şi în diferite sectoare.
Economies exist, or should exist, to serve our peoples.
Economiile există sau ar trebui să existe pentru a le servi popoarelor noastre.
to exist
volume_up
a exista {v.intr.}
The standards definitely exist: they exist in directives and they exist in national legislation as well.
Standardele există în mod cert: ele există în directive şi există şi în legislaţia naţională.
There are hundreds of them; they exist in various countries and in various sectors.
Există sute din acestea; ele există în diferite ţări şi în diferite sectoare.
Economies exist, or should exist, to serve our peoples.
Economiile există sau ar trebui să existe pentru a le servi popoarelor noastre.
to exist (también: to be in existence)
volume_up
a exista {vb} (a ființa)
The standards definitely exist: they exist in directives and they exist in national legislation as well.
Standardele există în mod cert: ele există în directive şi există şi în legislaţia naţională.
There are hundreds of them; they exist in various countries and in various sectors.
Există sute din acestea; ele există în diferite ţări şi în diferite sectoare.
Economies exist, or should exist, to serve our peoples.
Economiile există sau ar trebui să existe pentru a le servi popoarelor noastre.
to exist (también: to endure, to last)
volume_up
a exista {vb} (a dăinui)
The standards definitely exist: they exist in directives and they exist in national legislation as well.
Standardele există în mod cert: ele există în directive şi există şi în legislaţia naţională.
There are hundreds of them; they exist in various countries and in various sectors.
Există sute din acestea; ele există în diferite ţări şi în diferite sectoare.
Economies exist, or should exist, to serve our peoples.
Economiile există sau ar trebui să existe pentru a le servi popoarelor noastre.
to exist (también: to be, to breathe, to endure, to experience)
I believe that the reason cohesion policy exists is to balance living standards and economic development throughout the European Union.
Cred că motivul pentru care există politica de coeziune este să echilibreze standardele de trai și dezvoltarea economică prin Uniunea Europeană.
European leaders' main concern must be to preserve existing jobs and create other new ones to allow European citizens to make a decent living.
Principala preocupare a liderilor europeni trebuie să fie menţinerea locurilor de muncă existente şi crearea unora noi pentru ca cetăţenii europeni să poată duce un trai decent.
to exist (también: to continue, to subsist)
to exist (también: to continue, to endure, to insist, to last)
to exist (también: to be in existence, to live)

Ejemplos de uso para "to exist" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe conditions needed for them to make a return to their countries do not exist.
Nu există condiţii favorabile pentru ca aceștia să se întoarcă în propriile state.
EnglishAs it turned out, such a requirement from the European Commission did not exist.
După cum s-a dovedit, nu a existat o astfel de cerinţă din partea Comisia Europeană.
EnglishIf the databases exist, would you take the view that this is legal or illegal?
Dacă bazele de date există, veți fi de părere că acest fapt este legal sau ilegal?
EnglishThe committee's excellent reports clearly reveal the serious shortcomings that exist.
Rapoartele excelente ale comisiilor scot clar la iveală deficienţele constatate.
EnglishHow can we fail to mention the cost differentials that exist between our countries?
Cum putem să nu menţionăm diferenţele de costuri care există între ţările noastre?
EnglishAs you said, Minister, political will does exist in the European Parliament.
Aşa cum aţi spus, dle ministru, voinţa politică există în Parlamentul European.
EnglishWhat is being said is that either it is global or it is not going to exist.
Ceea ce se afirmă aici este că ori se aplică la nivel mondial, ori nu va exista.
EnglishNow cartels existing and proving that they exist are two different matters.
Cartelurile existente şi dovedirea că acestea există sunt două aspecte diferite.
EnglishThere are hundreds of them; they exist in various countries and in various sectors.
Există sute din acestea; ele există în diferite ţări şi în diferite sectoare.
EnglishSometimes, the question is even raised as to whether this policy should exist at all.
Uneori, problema abordată este dacă această politică ar trebui de fapt să existe.
EnglishRemember, as honourable Members know, it does not exist at all at the moment.
Ţineţi minte, după cum ştiu onoraţii deputaţi, practic acesta încă nu există.
EnglishWithout this bottom-up approach, we will fail to use the opportunities that exist.
În absenţa unei abordări "de jos în sus”, nu vom profita de oportunităţile existente.
EnglishThese elements also exist in the Lisbon Strategy and the EU strategy for 2020.
Aceste elemente există şi în Strategia de la Lisabona şi în strategia UE pentru 2020.
EnglishMany arguments exist against the use of this means of administering justice.
Există multe argumente împotriva utilizării acestei metode de aplicare a justiţiei.
EnglishThis has been a permanent feature of human history and will always exist.
Aceasta a fost o trăsătură permanentă a istoriei umanităţii şi va exista mereu.
EnglishBarriers still exist and resistance to removing barriers is still very strong.
Barierele există încă şi rezistenţa la eliminarea acestora este încă foarte puternică.
EnglishHowever, at the same time, differences of opinion still exist between the main leaders.
Totuşi, în acelaşi timp, încă există diferenţe de opinie între liderii principali.
EnglishThe white paper talks of a European legal culture, but this does not exist.
Cartea albă vorbeşte despre o cultură juridică europeană, dar acest lucru nu există.
EnglishPerhaps not today, perhaps not in several years, but that perspective does exist.
Poate nu azi, poate nu peste câțiva ani, dar această perspectivă există.
EnglishDiscrimination in access to education and health care continue to exist.
Continuă să existe discriminare în materie de acces la educaţie şi la sănătate.