EN foolish
volume_up
{adjetivo}

foolish (también: dull, gooselike, nonsensical, silly)
volume_up
stupid {adj. m}
Ar fi stupid din partea noastră să nu procedăm astfel.
However, if we hold a serious discussion with a friend, it is foolish and shameful not to mention the problems that we have.
Însă atunci când porţi o discuţie serioasă cu un prieten, ar fi un gest stupid şi păcat să nu aminteşti de problemele pe care le ai.
foolish (también: ridiculous, silly, cockamamy, ding-dong)
volume_up
prostesc {adj. m}
foolish (también: incongruous, oafish, ridiculous, silly)
volume_up
caraghios {adj. m}
foolish (también: immoderate, inconsiderate, rash, reckless)
volume_up
nesăbuit {adj. m}
In those circumstances, I believe it would be very foolish for those of us in the EU debating these matters to agree to even further emissions reductions.
În aceste circumstanţe, cred că ar fi foarte nesăbuit ca cei dintre noi din UE care dezbatem aceste aspecte să convenim asupra unor reduceri de emisii încă şi mai mari.
foolish (también: gooselike, incongruous, jokey, laughable)
volume_up
ridicol {adj. m}
foolish (también: stupid)
volume_up
căscat (nătăfleţ) {adj. m}
foolish
foolish (también: cracked, dotty)
foolish (también: addle-headed, fool, booby, dunce)
volume_up
gogoman {adj. m}
foolish
volume_up
nesăbuit {adj. m} (nebunesc)
In those circumstances, I believe it would be very foolish for those of us in the EU debating these matters to agree to even further emissions reductions.
În aceste circumstanţe, cred că ar fi foarte nesăbuit ca cei dintre noi din UE care dezbatem aceste aspecte să convenim asupra unor reduceri de emisii încă şi mai mari.
foolish (también: silly, blockhead, dolt)
volume_up
nerod {adj. m} (prost)
foolish (también: silly, stupid, blockhead)
volume_up
neghiob {adj. m} (prost)
foolish
volume_up
nebunesc {adj. m}
foolish (también: extravagant)
volume_up
nebun {adj. m} (prostesc)
foolish (también: silly)
volume_up
năuc {adj. m} (prost)
foolish (también: silly, blockhead, duffer)
volume_up
nătâng {adj. m} (prost)
foolish (también: silly, blockhead, duffer)
volume_up
nătăfleț {adj. m} (prost)
foolish (también: hasty, hurried, inconsiderate, rash)
volume_up
pripit {adj. m}
foolish (también: cracked, crazy, mad, batty)
volume_up
smintit {adj. m}
volume_up
zevzec {adj. m}
foolish (también: cracked, doltish, silly)
volume_up
zălud {adj. m}
foolish (también: ill-advised, imprudent, inadvertent, rash)
volume_up
necugetat {adj. m}
foolish (también: oafish, ridiculous, silly)
volume_up
caraghioasă {adj. f}

Sinónimos (inglés) para "foolish":

foolish

Ejemplos de uso para "foolish" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThat is a clear warning sign we would be foolish to ignore.
Este un semnal de avertisment clar şi ar fi o atitudine nechibzuită din partea noastră să îl ignorăm.
EnglishClearly, it would be foolish not to raise the issue of the potential costs of certain amendments tabled.
Evident că ar fi absurd să nu mă refer la problema potenţialelor costuri ale câtorva amendamente prezentate.
EnglishShe also felt very foolish.
De asemenea, aceasta s-a simțit foarte prost.
EnglishMr President, the Irish people will certainly be very foolish if they follow the sceptical wing of the British Conservative Party.
Dle preşedinte, ar fi cu siguranţă o greşeală din partea poporului irlandez să urmeze aripa sceptică a Partidului Conservator Britanic.
EnglishIt may well be that the character involved would not have his credentials verified if the Austrian electorate are foolish enough to support him.
Este posibil ca acreditarea personajului implicat să nu fie verificată, dacă electoratul austriac a fost destul de naiv încât să îl susţină.
EnglishThere is a real dilemma here, because if the money goes on yet more foolish projects of marginal groups, that will be a bad thing.
Întrebarea este: cum vor fi cheltuiți banii?Există o dilemă reală aici, pentru că dacă banii se duc pe și mai multe proiecte nechibzuite ale grupurilor marginale, acesta va fi un lucru rău.