Cómo se dice "hunger" en rumano

EN

"hunger" en rumano

volume_up
hunger {sustantivo}
RO

EN hunger
volume_up
{sustantivo}

hunger (también: yearning, clam)
Almost 80 people die of hunger every minute, and this includes 60 children.
Aproape 80 de persoane mor de foame în fiecare minut, dintre care 60 sunt copii.
Thirty thousand children die of hunger and poverty-related illnesses a day.
În fiecare zi, treizeci de mii de copii mor de foame sau din cauza bolilor datorate sărăciei.
Every six seconds, a child dies of hunger on Earth.
La fiecare șase secunde, un copil moare de foame pe pământ.

Sinónimos (inglés) para "hunger":

hunger

Ejemplos de uso para "hunger" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishOrlando Zapata, a Cuban political prisoner, died having staged a hunger strike.
Orlando Zapata, prizonier politic cubanez, a murit în urma unei greve a foamei.
EnglishThe main weapons of mass destruction in the world today are hunger and poverty.
Principalele arme de distrugere în masă ale lumii de astăzi sunt foamea şi sărăcia.
EnglishOnly access to more efficient agriculture will enable us to conquer hunger.
Doar accesul la o agricultură mai eficientă ne va permite să învingem foametea.
EnglishIndeed, they often died as a result of hunger and cruel inhumane treatment.
Într-adevăr, adeseori au murit în urma înfometării şi tratamentului crud şi inuman.
EnglishIf we do not look after our water, we will never succeed in combating hunger.
Dacă nu vom avea grijă de apă, nu vom reuşi niciodată să combatem foametea.
EnglishIf there is free trade in agriculture, there is no hunger in the world.
Dacă există comerţ liber în domeniul agricol, nu mai există foamete în lume.
EnglishInternet Explorer takes you inside the world of The Hunger Games: Catching Fire.
Internet Explorer vă duce în lumea The Hunger Games: Catching Fire.
EnglishThese include green growth, renewable energies and combating world hunger.
Acestea includ creşterea ecologică, energiile regenerabile şi combaterea foametei în lume.
EnglishAt the time of this debate, several human rights defenders are on hunger strike.
În momentul acestei dezbateri, mai mulţi apărători ai drepturilor omului se află în greva foamei.
EnglishAdequate food is a human right and hunger is a crime against humanity.
Mâncarea adecvată este un drept al omului, iar foamea este o crimă împotriva umanității.
EnglishBut dignity not only means freedom from hunger, illness and violence.
Dar demnitatea nu înseamnă doar eliberarea de foamete, boli și violență.
EnglishHe had to go on a hunger strike: what fine freedom fighters!
A trebuit să intrăm într-o grevă a foamei: ce bravi luptători pentru libertate!
EnglishWe will not eliminate poverty and hunger from the world without the help of the market.
Nu vom elimina sărăcia şi foametea din lume fără ajutorul pieţei.
EnglishI voted for this report because poverty and hunger persist in the European Union.
în scris. - Am votat acest raport întrucât există în continuare sărăcie şi foamete în Uniunea Europeană.
EnglishOpulence and waste are unacceptable when the tragedy of hunger is assuming ever greater proportions.
Opulența și risipa sunt inacceptabile când tragedia foametei ia proporții tot mai mari.
EnglishGet your hands on exclusive The Hunger Games trailers and content.
Puneți mâna pe conținutul și trailerele exclusive The Hunger Games.
EnglishAs a result, 36 people were arrested; they had no option but to go on hunger strike.
Ca urmare, 36 de persoane au fost arestate; acestea nu aveau altă opţiune decât să intre în greva foamei.
EnglishAccused of spying, sentenced to eight years and imprisoned, she went on hunger strike.
Acuzată de spionaj, condamnată la opt ani de închisoare şi întemniţată, aceasta a intrat în greva foamei.
EnglishOf course, money is also needed to combat world hunger.
Desigur, este nevoie şi de bani pentru a lupta împotriva foametei în lume.
EnglishMadam President, the debate prior to this was about hunger.
Doamnă preşedintă, dezbaterea precedentă a avut ca subiect foametea.