Cómo se dice "to insist" en rumano

EN

"to insist" en rumano

EN to insist
volume_up
[insisted|insisted] {verbo}

to insist
volume_up
a insista {v.intr.}
Members insist that all financial aid must be timely, targeted and temporary.
Deputaţii insistă că ajutorul financiar trebuie să fie prompt, orientat şi temporar.
We will insist that we have this meeting as soon as possible.
Vom insista ca această reuniune să aibă loc cât mai repede cu putinţă.
We will not insist that there is only one perspective and that is renewable energies.
Nu vom insista asupra faptului că există o singură perspectivă și aceea este a energiilor regenerabile.
to insist (también: to continue, to endure, to exist, to last)
to insist (también: to pedal, to work a treadle)

Ejemplos de uso para "to insist" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe insist that the Community model in the Union's external relations is preserved.
Insistăm să fie menţinut modelul comunitar în relaţiile externe ale Uniunii.
EnglishMembers insist that all financial aid must be timely, targeted and temporary.
Deputaţii insistă că ajutorul financiar trebuie să fie prompt, orientat şi temporar.
EnglishThis is not, I insist, about caving in to pressure from any part of Europe.
Insist, acest lucru nu înseamnă a ceda în fața presiunii din nicio parte a Europei.
EnglishThis report is about affirming clearly that these are our rights and we insist on them.
Acest raport susţine afirmarea clară a acestor drepturi şi insistenţa asupra lor.
EnglishWe insist on equal treatment of enterprises in the old and the new Member States.
Insistăm asupra tratamentului egal al întreprinderilor în vechile şi noile state membre.
EnglishThe EU should, in future, insist that European standards of transparency apply.
În viitor, UE ar trebui să insiste pentru aplicarea standardelor europene de transparenţă.
EnglishThat is why we insist that we need to put off voting on them until July.
De aceea, insistăm asupra necesității de a amâna votul până în luna iulie.
EnglishHowever, still you insist on continuing this now meaningless debate.
Cu toate acestea, continuați să insistați asupra acestei dezbateri lipsite de sens.
EnglishWe must insist that Member States implement this proposal as soon as possible.
Trebuie să insistăm ca statele membre să implementeze această propunere cât mai curând posibil.
EnglishThis is why I insist on the need for an energy efficiency directive.
De aceea insist asupra necesității unei directive referitoare la eficiența energetică.
EnglishIf you insist on your request, I will take every one of these as a roll-call vote.
Dacă insistați, voi considera că aveți dreptul la vot prin apel nominal în toate aceste aspecte.
EnglishI insist that the EU should seriously consider these problems.
Insist asupra faptului că UE ar trebui să trateze cu seriozitate aceste probleme.
EnglishI will not insist on what, for me, is obviously a divisive issue at this stage.
Nu voi insista asupra a ceea ce, pentru mine, este evident o problemă dezbinătoare în acest stadiu.
EnglishWill the critics stand up and say, 'We were wrong to insist that CMRs be banned'?
Oare criticii se vor ridica şi vor spune "Am greşit insistând asupra interzicerii substanţelor CMR”?
EnglishIn this respect, we also insist on the need to preserve linguistic diversity in Europe.
În acest scop, insistăm şi asupra necesităţii de a conserva diversitatea lingvistică a Europei.
EnglishIn fact, this is also the reason why many Member States insist that the market should be deregulated.
De altfel, acesta este şi motivul pentru care insistă pentru liberalizarea pieţei.
EnglishOn this point, I insist that the Commission changes its doctrine.
În acest sens, insist pentru o schimbare doctrinară la nivelul Comisiei.
EnglishOr the French bank you are interested in may insist that you have a local address.
Totodată, banca franceză a cărei ofertă vă interesează v-ar putea cere să îi comunicaţi o adresă locală.
EnglishNonetheless, I would like to insist on one point: obstacles to young people's mobility.
Cu toate acestea, aș dori să insist asupra unui aspect: obstacolele în calea mobilității tinerilor.
EnglishLadies and gentlemen, I really must insist now that you keep to your speaking time.
: -Doamnelor şi domnilor, mă văd nevoit să insist să respectaţi timpul alocat discursului dumneavoastră.