EN jerk
volume_up
{sustantivo}

jerk (también: jolt)
jerk (también: jolt, nudge)
volume_up
opinteală {f} (ghiont)
jerk (también: start, throb, twitch)
jerk (también: jog, jolt, shake)
jerk (también: jog, shake)

Sinónimos (inglés) para "jerk":

jerk

Ejemplos de uso para "jerk" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishPersonal animosities must not be cited as backing for quasi 'knee-jerk legislation'.
Animozităţile personale nu au ce căuta ca suport pentru "o legislaţie cu reflex rotular”.
EnglishLadies and gentlemen, it is time to move on from our knee-jerk reactions of the past.
Doamnelor și domnilor, a venit vremea să depășim reacțiile noastre impulsive din trecut.
EnglishLong-term prognosis, not decisions by knee-jerk bulletin, is what is required.
Prognoze pe termen lung, nu decizii în pripă, iată de ce avem nevoie.
EnglishWe are not in the business of knee-jerk reactions and responses.
Nu ne ocupăm cu reacții și răspunsuri pripite.
EnglishIt is a short-term, knee-jerk reaction.
Este vorba de o reacţie pe termen scurt, previzibilă.
EnglishMr Karas, the time for ideological knee-jerk reactions has passed, as has the time for short-term national electoral moves.
Dle Karas, a trecut momentul reacţiilor ideologice reflexe, ca şi momentul unor mişcări electorale naţionale pe termen scurt.
EnglishThis is not a knee-jerk reaction.
Englishto jerk one's gherkin
EnglishHowever, as long as there are still national knee-jerk responses, we will unfortunately be unable to derive any real benefit from this virtual collective force.
Totuși, atât timp cât încă există reacții naționale reflexe, nu vom putea obține beneficii reale de pe urma acestei forțe colective virtuale.
EnglishAt a time of rising food prices around the world, I do not think that now is the time for us to have a knee-jerk reaction to introduce measures which may have adverse effects on food production.
În condiţiile în care preţurile pentru alimente cresc în toată lumea, nu cred că este momentul potrivit să introducem măsuri ce ar putea avea efecte adverse asupra producţiei de alimente.