EN painful
volume_up
{adjetivo}

1. general

painful (también: aching, achy, bitter, sore)
volume_up
dureros {adj. m}
The painful social consequences of the crisis are being increasingly felt in all Member States.
. - Consecințele crizei în plan social se resimt tot mai dureros în toate statele membre.
The process will be painful, but it is inevitable.
Procesul va fi dureros, dar este inevitabil.
The first is that we in Europe know how long and painful the journey towards liberty can be.
Primul este că noi, în Europa, știm cât de lung și de dureros poate fi drumul spre libertate.
painful
painful (también: delicate, difficult, thorny, ticklish)
volume_up
spinos {adj. m}
painful (también: unfortunate)
volume_up
trist {adj. m} (dureros, penibil)
painful (también: awkward, clumsy, embarrassing)
volume_up
penibil {adj. m}
painful

2. medicina

painful
volume_up
dureros {adj. m}
The painful social consequences of the crisis are being increasingly felt in all Member States.
. - Consecințele crizei în plan social se resimt tot mai dureros în toate statele membre.
The process will be painful, but it is inevitable.
Procesul va fi dureros, dar este inevitabil.
The first is that we in Europe know how long and painful the journey towards liberty can be.
Primul este că noi, în Europa, știm cât de lung și de dureros poate fi drumul spre libertate.

Ejemplos de uso para "painful" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWar is, of course, a difficult thing, which always brings painful consequences.
Războiul este, fireşte, un lucru dificil care aduce întotdeauna consecinţe dureroase.
EnglishThe crisis has taught us a painful, but all the more valuable lesson for the future.
Criza ne-a învățat o lecție dureroasă, dar foarte valoroasă pentru viitor.
EnglishHowever, I am confident that we are in the painful process of learning from our mistakes.
Totuși, sunt sigur că trecem prin durerosul proces de a învăța din greșelile noastre.
EnglishWe must acknowledge that this has been a painful situation for Serbia.
Trebuie să recunoaştem că acest lucru a reprezentat o situaţie dureroasă pentru Serbia.
EnglishSerbia has still to accept the loss of territory, which is painful.
Serbia trebuie încă să accepte pierderea teritoriului, care este dureroasă.
EnglishPublic opinion is very sensitive and completely opposed to unnecessary, painful practices.
Opinia publică este foarte sensibilă şi total împotriva practicilor dureroase şi inutile.
EnglishThat would be a tangibly painful reward for the organisers of 19 December.
Acest lucru va fi o răsplată evident dureroasă pentru organizatorii alegerilor din 19 decembrie.
EnglishThese reforms will be painful, but they are necessary and they can be made in a sensible form.
Aceste reforme vor fi dureroase, dar sunt necesare şi vor fi întreprinse în manieră raţională.
EnglishThere has been a standstill for four years now, and there are many painful areas that deserve to be addressed.
Stagnăm de patru ani şi mai există multe aspecte sensibile care merită abordate.
EnglishThe global economic crisis came as a painful blow to us all.
Criza economică mondială a fost o lovitură dureroasă pentru noi toţi.
EnglishI feel that the Baltic States have suffered the most painful blow.
Cred că statele baltice au suferit cea mai dureroasă lovitură.
EnglishNegotiating a new agreement will therefore be difficult and painful.
Deci negocierea unui nou acord va fi dificilă şi dureroasă.
EnglishThe report considers the painful consequences for small and medium-sized farms to be a success.
În raport, consecinţele dureroase suportate de fermele mici şi mijlocii sunt considerate un succes.
EnglishNext comes a second piece of information, which is also a painful reminder.
Șirul comemorărilor triste nu se oprește aici.
EnglishThis experience has been long and painful, purchased with the lives of millions of innocent people.
Această experiență a fost lungă și dureroasă, și dobândită cu prețul vieții a milioane de oameni nevinovați.
EnglishHowever, this painful event has led to a climate of heightened emotion, hostile to this energy source.
Cu toate acestea, durerosul eveniment a dus la un climat de emoții intense, ostile acestei surse de energie.
EnglishRemembrance is as painful as it is necessary.
Rememorarea este pe cât de dureroasă, pe atât de necesară.
EnglishThey have been 120 years of brilliant advances, of painful setbacks and of tenacious resistance by workers.
Au fost 120 de ani de progrese minunate, de regrese dureroase şi de rezistenţă tenace din partea muncitorilor.
EnglishMost Lithuanians understand that the need for painful victims and severe measures will not disappear overnight.
Majoritatea lituanienilor înţeleg că nevoia de victime dureroase şi măsuri severe nu va dispărea peste noapte.
EnglishGreece will undertake painful efforts, but we all know that there are no alternatives to such efforts.
Grecia va depune eforturi dureroase, însă cu toţii suntem conştienţi de faptul că nu există alternative la aceste eforturi.