Cómo se dice "persuasion" en rumano

EN

"persuasion" en rumano

volume_up
persuasion {sustantivo}

EN persuasion
volume_up
{sustantivo}

persuasion
I can only use the power of persuasion to convince EU institutions and bodies to follow my recommendations.
Mă pot folosi numai de puterea de persuasiune pentru a convinge instituţiile şi organismele UE să îmi urmeze recomandările.
Foreign policy is about acts that change the course of events, not about words, series of meetings, fruitless persuasion and floods of statements.
Politica externă înseamnă acțiuni care schimbă cursul evenimentelor, nu cuvinte, serii de întruniri, încercări de persuasiune inutile și avalanșe de declarații.
I can only use the power of persuasion to convince the EU institutions to follow my recommendations, or to achieve friendly solutions which can satisfy both sides.
Pot doar să folosesc puterea de persuasiune pentru a convinge instituțiile europene să îmi urmeze recomandările sau să ajungă la soluții amiabile, care pot satisface ambele părți.
persuasion (también: denomination, sect)
persuasion (también: judgment, opinion, point of view, sentiment)
persuasion (también: judgment, opinion, sentiment, thought)
persuasion (también: ancestry, kin, tribe)
persuasion (también: belief, creed, faith)

Sinónimos (inglés) para "persuasion":

persuasion

Ejemplos de uso para "persuasion" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishSeveral speeches really seem like exercises in self-persuasion.
Câteva discursuri par a fi cu adevărat exerciţii de autoconvingere.
EnglishI believe it may be naive to expect that we may achieve a change through persuasion and criticism.
Este naiv să credem că vom putea realiza o schimbare prin exerciții de convingere și critici.
EnglishThis requires sensitivity and it requires the power of persuasion.
Aceasta necesită sensibilitate şi putere de convingere.
EnglishPuppies, PowerPoint, and the power of persuasion.
Căței, PowerPoint și puterea de convingere.
EnglishThis is a case which must sound a warning bell for all Member States and governments, regardless of their political persuasion.
E un caz care trebuie să alerteze toate statele membre şi toate guvernele, indiferent de orientarea politică.
EnglishBut I am aware of the assurances given as the EU went about its campaign of persuasion, garnering support for the EEAS.
Sunt conștientă însă de asigurările date când UE s-a ocupat de campania sa de convingere, adunând sprijin pentru SEAE.
EnglishYou will need all your powers of persuasion to bring a new impetus to international trade policy in the EU.
Veţi avea nevoie de toată puterea dumneavoastră de convingere pentru a putea aduce un nou impuls politicii comerciale internaţionale din UE.
EnglishPowerPoint and the power of persuasion
EnglishA minority government of a totally different political persuasion then took power, but nobody considered that a coup.
Un guvern minoritar de o orientare politică total diferită a preluat apoi puterea, dar nimeni nu a considerat acest lucru o lovitură de stat.
EnglishAre we considering trade measures, aid measures, and other concrete and real measures, rather than persuasion, which is fruitless?
Luăm în considerare măsuri comerciale, măsuri de ajutor sau alte măsuri concrete și reale, mai degrabă decât persuasiunea, care este inutilă?
EnglishHis energetic enthusiasm and powers of persuasion furthered the cause of integration even beyond the period of his presidency.
Marele său entuziasm şi puterea sa de convingere au servit cauza integrării europene chiar şi după încheierea mandatului de preşedinte al Comisiei.
Englishpowers of persuasion
EnglishI need only mention a number of EU Member States that put such measures into practice, and that do so regardless of their political persuasion.
Este suficient să menţionez un număr de state membre ale UE care pun în practică astfel de măsuri şi care acţionează astfel indiferent de convingerea politică a conducătorilor lor.