Cómo se dice "rare" en rumano

EN

"rare" en rumano

volume_up
rare {sustantivo}

EN rare
volume_up
{sustantivo}

rare (también: curio, dearth, object, rarity)

Sinónimos (inglés) para "rare":

rare

Ejemplos de uso para "rare" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishFunding for the treatment of rare diseases is for Member States to consider.
Finanţarea pentru tratamentul bolilor rare ţine de fiecare dintre statele membre.
EnglishI would therefore urge you to keep rare diseases in the scope of the directive.
Prin urmare, v-aş îndemna să menţineţi bolile rare în sfera de aplicare a directivei.
EnglishThis is particularly important in cases of complicated or rare health problems.
Acest fapt este deosebit de important în cazul problemelor de sănătate complicate sau rare.
EnglishThis is a major step forward, particularly with regard to rare diseases.
Acesta este un pas înainte important, în special în privinţa bolilor rare.
EnglishAn important aspect in combating rare diseases is patient mobility.
Un aspect important în combaterea bolilor rare este mobilitatea pacienţilor.
EnglishPatients who suffer from rare diseases - this has been said - need European support.
Pacienţii care suferă de boli rare - acest lucru s-a mai spus - au nevoie de sprijin european.
EnglishA key exception is the case of individuals with rare diseases.
O excepție fundamentală o reprezintă însă cazurile persoanelor cu afecțiuni rare.
English(Unlike desktop PCs, two video ports are rare on a laptop.)
(Spre deosebire de computerele desktop, laptopurile au rareori două porturi video.)
EnglishThere are rare occasions when one needs to speak up immediately.
Sunt rare ocaziile în care cineva trebuie să vorbească hotărât imediat.
EnglishWe are also helping the millions of people suffering from one of the 30 000 rare diseases.
Mai ajutăm de asemenea milioanele de persoane care suferă de una dintre cele 30 000 de boli rare.
EnglishFor instance, the Council ignored the very important issue of the treatment of rare diseases.
De exemplu, Consiliul a ignorat chestiunea foarte importantă privind tratarea afecțiunilor rare.
EnglishBecause these diseases are so rare, there are not centres and experts for them in every Member State.
Deoarece aceste boli sunt atât de rare, nu există centre şi experţi în fiecare stat membru.
EnglishThis is very important in the case of rare diseases.
Acest lucru este foarte important atunci când este vorba despre bolile rare.
EnglishIt is up to the country itself to recover, and I think that people of his calibre are rare.
Depinde de Nigeria dacă va reuşi să se redreseze şi cred că oamenii de un asemenea calibru sunt rari.
EnglishStatements of this kind are very rare, and I welcome them.
Afirmaţiile de acest fel sunt foarte rare, de aceea le salut.
EnglishWe have succeeded finally in putting the focus on rare diseases.
Am reuşit în sfârşit să punem accentul pe bolile rare.
EnglishChina controls 95% of the extraction of rare earths, which are desperately needed by European industry.
China controlează 95 % din extracţia de pământuri rare de care industria europeană are atâta nevoie.
EnglishAdequate resources need to be provided to ensure immediate action in the field of rare diseases.
Trebuie, de asemenea, oferite resurse adecvate pentru a asigura o acţiune imediată în domeniul bolilor rare.
EnglishThese networks can add value to action by the Member States on rare diseases and in other cases.
Aceste reţele pot adăuga valoare acţiunii desfăşurate de statele membre privind bolile rare şi în alte cazuri.
EnglishTaseer was one of those rare people that dared to speak out against Pakistan's Blasphemy Law.
Taseer a fost una dintre rarele persoane care au îndrăznit să se exprime împotriva legii referitoare la blasfemie.