Cómo se dice "self censorship" en rumano

EN

"self censorship" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "self censorship" en distintos contextos.

Traducciones similares para self censorship en rumano

self sustantivo
censorship sustantivo
censor sustantivo

Ejemplos de uso para "self censorship" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishLet us not forget that the most perverse way of eliminating the media is to initiate self censorship.
Să nu uităm că cel mai pervers mod de eliminare a mass mediei este crearea autocenzurii.
EnglishChinese journalists apply a system of self-censorship that requires them to adopt the government's position.
Jurnaliştii chinezi aplică un sistem de autocenzură prin care trebuie să adopte poziţia guvernului.
EnglishThis is exactly the kind of thing that leads to the censorship and self-censorship that are lamented elsewhere in the report.
Este exact genul de lucru sau acţiune care duce la cenzura şi auto-cenzura despre care se vorbeşte peste tot în raport.
EnglishThe point is not the way that things are going in Italy - the pressure on journalists, the self-censorship journalists are starting to apply in Italy.
Problema nu este modul în care merg treburile în Italia - presiunea asupra jurnaliştilor, auto-cenzura pe care jurnaliştii încep să o aplice în Italia.
EnglishSelf-censorship is becoming more common and politicians, cartoonists and journalists now need protection against death threats.
Autocenzura a devenit din ce în ce mai frecventă, iar politicienilor, caricaturiștilor și jurnaliștilor trebuie să li se ofere protecție acum împotriva amenințărilor cu moartea.
EnglishThe report is quite right to warn against the non-official censorship and self-censorship that come about when certain topics are excluded from the public debate.
Raportul nu greşeşte avertizând în privinţa cenzurii neoficiale şi a auto-cenzurii ce apar atunci când anumite subiecte sunt excluse din programul de dezbateri publice.
EnglishThis indiscriminate violence caused deep psychological traumas for the victims, resulting in long-lasting fears, suppressed emotions, self-censorship and passiveness.
Această violență aleatorie le-a provocat victimelor traume psihologice profunde, ducând la temeri de lungă durată, suprimarea emoțiilor, auto-cenzură și pasivitate.
EnglishWould the vagueness of that definition not leave authors, publishers and journalists subject to self-censorship in order to avoid the punishments now being discussed?
Oare lipsa de precizie a respectivei definiţii nu va impune autorilor, publiciştilor şi jurnaliştilor o anumită autocenzură, pentru a evita astfel aplicarea pedepselor în prezent dezbătute?

Aprende otras palabras

English
  • self censorship

En el diccionario español-portugués podrás encontrar más traducciones.