Cómo se dice "significantly" en rumano

EN

"significantly" en rumano

EN significantly
volume_up
{adverbio}

significantly
This partnership significantly raises the level of commitment by both sides.
Acest parteneriat adânceşte semnificativ nivelul de angajare de ambele părţi.
The voting rights of emerging countries should be significantly increased.
Drepturile de vot ale țărilor emergente ar trebui sporite semnificativ.
Direct payments significantly affect the security of food supplies.
Plăţile directe influenţează semnificativ siguranţa ofertei de produse alimentare.

Sinónimos (inglés) para "significantly":

significantly
significant

Ejemplos de uso para "significantly" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThey would have significantly less difficulty in collecting one million signatures.
Ar avea astfel mult mai puține dificultăți în colectarea unui milion de semnături.
EnglishThis instrument may be significantly important to small and medium-sized enterprises.
Acest instrument poate fi de mare importanţă pentru întreprinderile mici si mijlocii.
EnglishOver the years we have seen irregularities decrease significantly.
De-a lungul anilor, am observat scăderea semnificativă a numărului neregulilor.
EnglishThe initial proposal from the Commission has been significantly watered down.
Propunerea iniţială a Comisiei a fost într-o mare măsură atenuată.
EnglishAt the moment, the number of asylum seekers is not falling, but rising significantly.
În prezent, numărul solicitanților de azil nu este în scădere, ci în creștere semnificativă.
EnglishFor these measures must be coordinated, because they would then be significantly more effective.
Aceste măsuri trebuie coordonate, deoarece astfel ar deveni mult mai eficiente.
EnglishThe transposition deficit has fallen to 0.7%, so significantly lower than the target set.
Deficitul de transpunere a scăzut la 0,7 %, fiind mult mai mic decât obiectivul stabilit.
EnglishHowever, a social clause is significantly more than what we find here in this text.
Cu toate acestea, o clauză socială înseamnă mult mai mult decât ceea ce găsim aici, în acest text.
EnglishDuring his mandate, the integration advanced significantly.
Pe durata mandatului său, unificarea europeană a cunoscut progrese remarcabile.
EnglishHowever, the level of financial support is significantly too low.
Cu toate acestea, nivelul sprijinului financiar este mult prea scăzut.
EnglishThis is why Objective 3 must be significantly enhanced, just as the rapporteur has also maintained.
De aceea, așa cum a susținut și raportoarea, Obiectivul 3 trebuie puternic consolidat.
EnglishOver the next few years, electricity produced from solar energy will become significantly cheaper.
În următorii ani, electricitatea obţinută din energie solară va deveni mult mai ieftină.
EnglishThe impact of the economic crisis has been felt significantly harder outside the EU's euro area.
Impactul crizei economice a fost substanţial mai mare în zona non-euro a Uniunii Europene.
EnglishFor prevention is always significantly cheaper than treatment.
Deoarece prevenirea este întotdeauna mult mai ieftină decât tratarea.
EnglishHowever, the structure of the banking sector differs significantly from country to country.
Cu toate acestea, structura sectorului bancar prezintă diferenţe semnificative în funcţie de ţară.
EnglishHowever, conditions of entry vary significantly between individual countries and universities.
Însă condiţiile de acces diferă foarte mult de la o ţară la alta şi de la o universitate la alta.
EnglishSecondly, reducing the number of irregularities and significantly improving the regulations.
În al doilea rând, reducerea numărului de nereguli şi îmbunătăţirea semnificativă a regulamentelor.
EnglishSecondly, the European Union must significantly step up its conflict prevention efforts.
În al doilea rând, şi Uniunea Europeană trebuie să-şi intensifice eforturile de prevenire a conflictelor.
EnglishAn influence which is significantly greater than in other regions.
O influenţă care este cu mult mai mare decât în alte regiuni.
EnglishIt is significantly more difficult to force institutional change.
Este mult mai dificil să se impună schimbarea instituţională.

Aprende otras palabras