EN suddenly
volume_up
{adjetivo}

suddenly (también: all of a sudden, brainish)

Sinónimos (inglés) para "suddenly":

suddenly

Ejemplos de uso para "suddenly" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAnd now, suddenly, the citizens are asking why we do not have any economic governance.
Iar acum, dintr-o dată, cetăţenii întreabă de ce nu avem nicio guvernanţă economică.
EnglishHowever, last year, Poland suddenly demanded this entrepreneur's extradition.
Totuşi, anul trecut, Polonia a solicitat extrădarea acestui antreprenor.
EnglishYour computer suddenly starts running more slowly that it usually does.
Computerul a început dintr-o dată să execute mult mai încet decât de obicei.
EnglishSo how can the solution to the budget problems suddenly be to restrict flexibility?
Atunci cum poate fi dintr-o dată restrângerea flexibilității soluția la problemele bugetare?
EnglishAs we have seen, such props and such pillars are very fragile and can suddenly collapse.
După cum am văzut însă, astfel de fundamente sunt foarte fragile și se pot prăbuși oricând.
EnglishCommissioner, you suddenly referred to 'European border disputes'.
Domnule comisar, aţi vorbit dintr-o dată despre "disputele privind frontierele europene”.
EnglishYour PC suddenly starts running more slowly than it should.
Computerul începe dintr-o dată să funcționeze mai lent decât v-ați aștepta.
EnglishIn addition, four new charges were suddenly added to his sheet.
În plus, au fost adăugate alte patru noi capete de acuzare cazului său.
EnglishLast year, we were suddenly faced with the most serious financial crisis since the 1930s.
Anul trecut ne-am confruntat dintr-o dată cu cea mai serioasă criză financiară din 1930 până în prezent.
EnglishIn the case of SWIFT, pressure from Parliament resulted in this suddenly being done within a month.
În cazul SWIFT, presiunea exercitată de Parlament a rezolvat într-o lună de zile aceste probleme.
EnglishNow he suddenly explains that the Charter of Fundamental Rights should not apply in his country.
Acum acesta explică pe neaşteptate că în ţara sa nu trebuie să se aplice Carta drepturilor fundamentale.
EnglishSuddenly we have a weak euro and a low growth rate.
Dintr-o dată avem o monedă euro slabă şi o rată de creştere scăzută.
EnglishSuddenly they declare that the crisis is not yet over.
Dintr-o dată aceștia declară că totuși criza nu s-a terminat.
EnglishHow can we suddenly start believing what you say?
Cum putem să începem dintr-o dată să credem ce spuneţi?
EnglishWe must not forget, however, that in fact, we already have ways of alleviating problems that suddenly arise.
Nu trebuie să uităm totuşi că de fapt dispunem deja de mijloace de atenuare a problemelor care apar pe neaşteptate.
EnglishAll the countries that are interested in seeing some progress here are suddenly sharing experiences similar to ours.
Toate ţările interesate de obţinerea unui progres împărtăşesc dintr-o dată experienţe similare cu a noastră.
EnglishNow, when it concerns the economic chestnut of the euro - the flagship of the EU - suddenly something is possible.
Acum, când este vorba despre problema economică a monedei euro - simbolul UE - dintr-o dată ceva este posibil.
EnglishI cannot believe that it will suddenly start to function correctly simply because new directives have been introduced.
Nu pot să cred că va începe să funcționeze corect, dintr-o dată, doar în urma introducerii de noi directive.
EnglishEverything that was previously wrong with economic governance, which was a socialist idea, is now suddenly right.
Tot ceea ce înainte era rău cu privire la guvernanța economică, care era o idee socialistă, este acum dintr-o dată bine.
EnglishFor many years, we have advocated common accounting procedures, and now suddenly, we are abolishing accounting procedures.
Timp de mulţi ani, am susţinut proceduri contabile comune şi acum, dintr-odată, eliminăm procedurile contabile.