Cómo se dice "thank you very much" en rumano

EN

"thank you very much" en rumano

EN thank you very much
volume_up

thank you very much
mulţumesc mult tuturor.
mulţumesc mult

Traducciones similares para thank you very much en rumano

to thank verbo
you adverbio
Romanian
you pronombre
you interjección
Romanian
to you pronombre
Romanian
(to) you pronombre
you! interjección
Romanian
very adjetivo
Romanian
very adverbio
much adjetivo
much adverbio
Romanian

Ejemplos de uso para "thank you very much" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThank you very much, and I wish you much continued success in the home straight.
Vă mulţumesc foarte mult şi vă doresc în continuare succes pe ultima sută de metri.
EnglishThank you very much, Mr Barroso, you have rightly highlighted this issue once more.
Vă mulțumesc, dle Barroso, ați subliniat încă o dată foarte bine această problemă.
EnglishThank you very much for your attention and congratulations to the rapporteur.
Vă mulţumesc foarte mult pentru atenţia acordată şi îl felicit pe raportor.
EnglishI would like to thank you very much for your constructive support today.
Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul dvs. constructiv de astăzi.
EnglishThank you very much, colleagues, for putting forward questions for discussion.
Vă mulţumesc foarte mult, stimaţi colegi, pentru adresarea întrebărilor pentru discuţie.
EnglishSo at least for Václav Klaus we thank you very much for the last six months.
Deci, cel puţin pentru Václav Klaus, vă mulţumim foarte mult pentru ultimele şase luni.
English. - Madam President, thank you very much for this debate.
membră a Comisiei. - Doamnă preşedintă, vă mulţumesc foarte mult pentru această dezbatere.
EnglishThank you very much for an excellent contribution from you and from your team.
Vă mulţumesc foarte mult pentru o contribuţie excelentă din partea dvs. şi a echipei dvs.
EnglishMadam President, Commissioner, thank you very much for your explanations.
Doamnă preşedintă, domnule comisar, vă mulţumesc pentru explicaţiile date.
English. - Mr President, thank you very much for your understanding.
preşedinte al Comisiei. - Dle Preşedinte, vă mulţumesc foarte mult pentru înţelegere.
EnglishThank you very much for your ability to organise that in Parliament.
Vă mulţumesc foarte mult pentru că aţi putut organiza acest lucru în Parlament.
EnglishMr President, thank you very much for allowing me to speak again briefly.
Dle președinte, vă mulțumesc foarte mult că îmi permiteți să vorbesc din nou pe scurt.
EnglishBaroness Ashton, we thank you very much because you have had a very demanding day.
Baroneasă Ashton, știu că ați avut o zi foarte solicitantă, așadar vă mulțumim foarte mult.
EnglishThank you very much, and I ask you all to support this report tomorrow.
Vă mulțumesc foarte mult și solicit tuturor să sprijine mâine acest raport.
EnglishThank you very much, Madam President, for a very important debate.
Vă mulțumesc foarte mult, dnă președintă, pentru o dezbatere foarte importantă.
EnglishThank you very much, Mr Batten, for drawing my attention to the posters.
Vă mulțumesc foarte mult, dle Batten, pentru că mi-ați atras atenția asupra posterelor.
EnglishMr President, thank you very much, Commissioner, thank you very much, ladies and gentlemen.
Vă mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte, domnule comisar, doamnelor şi domnilor.
EnglishMr President, thank you very much to the authors of the reports for their excellent work.
Dle președinte, mulțumesc foarte mult autorilor rapoartelor pentru munca lor excelentă.
EnglishThank you very much, Commissioner, for that full and encouraging reply.
Vă mulţumesc foarte mult, domnule comisar, pentru acest răspuns complet şi încurajator.
EnglishThank you very much and I wish you every success in your new role.
Vă mulţumesc foarte mult şi vă doresc mult succes în noul dumneavoastră rol.