EN that
volume_up
{conjunción}

that
volume_up
{conj.}
That, however, does not mean that we should deny that the problem exists at all.
Acest lucru, însă, nu înseamnă ar trebui să negăm faptul problema există.
I think she should be very pleased that 37 speakers contributed to the debate.
Cred ar trebui să fie încântată 37 de vorbitori au contribuit la dezbatere.
It is good that unemployment is also falling and that the economy is growing.
Este bine rata șomajului scade, de asemenea, și economia este în creștere.
that
volume_up
{conj.}
I suggest that you all listen to what I have to say before you start your shouting.
Vă sugerez ascultaţi cu toţii ce am de spus înainte începeţi strigaţi.
We must be self-critical and admit that we did not manage to adopt the resolution.
Trebuie fim auto-critici și recunoaștem că nu am reușit adoptăm rezoluția.
We must push the Commission into action that it should already have taken.
Trebuie îndemnăm Comisia ia măsurile pe care ar fi trebuit le ia deja.
that
volume_up
încât {conj.}
Set up the Bluetooth enabled device so that your computer can find it.
Configurați dispozitivul Bluetooth astfel încât să fie găsit de computer.
How does the Commission envisage that the CFR will be kept up to date?
Cum intenţionează Comisia să procedeze astfel încât CCR să fie permanent actualizat?
It is extremely important that we agree so that this process does not falter.
Este foarte important că suntem de acord astfel încât acest proces să nu stagneze.
that
that
volume_up
că (adesea se omite) {conj.}

Ejemplos de uso para "that" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishEU financing could support your training and career development as a researcher:
UE sprijină formarea şi dezvoltarea profesională a cercetătorilor europeni prin:
EnglishToday - as we have heard - there are still problems in Serbia and in Montenegro.
În prezent, conform veştilor primite, mai sunt probleme în Serbia şi Muntenegru.
EnglishSince then, the messages coming from the Yemeni leadership have been less clear.
De atunci, mesajele provenite de la conducerea yemenită au fost mai puțin clare.
EnglishThe Commission cannot ignore minimum social standards during these negotiations.
În cadrul acestor negocieri, Comisia nu poate ignora standardele sociale minime.
EnglishMr President, today, the Schengen arrangements are coming under strong pressure.
Dle președinte, astăzi, acordurile Schengen sunt supuse unor presiuni puternice.
EnglishFor this reason, a simplification of the rules of audit and control is required.
Din acest motiv, o simplificare a normelor de audit și de control este necesară.
EnglishChanges made in your Active Directory will be synchronized with Exchange Online.
Modificările efectuate în Active Directory se vor sincroniza cu Exchange Online.
EnglishIt is also a precondition that internal legal remedies be fully exhausted first.
Epuizarea tuturor căilor de atac interne este de asemenea o condiţie prealabilă.
EnglishThe Ministers of Justice of the Community meet for the first time in Luxembourg.
Miniştrii de Justiţie din Comunitate se reunesc pentru prima dată la Luxemburg.
EnglishThree quarters of all goods and passengers in the EU are now transported by road.
Trei sferturi din totalul mărfurilor şi persoanelor sunt transportate pe şosele.
EnglishOn the General tab, select the Account is disabled check box, and then click OK.
În fila General, selectați caseta Contul este dezactivat, apoi faceți clic pe OK.
EnglishIf you know the URL for a page, you can type it directly into Internet Explorer:
Când cunoașteți URL-ul pentru o pagină, îl tastați direct în Internet Explorer:
EnglishIn the Info pane, type the new name for that group of pictures in the name box.
În panoul informativ, tastați noul nume pentru grupul de imagini în caseta nume.
EnglishOnly programs that were written for Windows will appear in Programs and Features.
Numai programele scrise pentru Windows vor apărea în Programe și caracteristici.
EnglishUse encryption when you want a strong level of protection for your information.
Utilizați criptarea când doriți un nivel puternic de protecție al informațiilor.
EnglishThis format is compatible with Windows 2000, Windows XP, and Windows Server 2003.
Acest format este compatibil cu Windows 2000, Windows XP și Windows Server 2003.
EnglishThey include the arrow keys, Home, End, Page Up, Page Down, Delete, and Insert.
Acestea includ tastele săgeată, Home, End, Page Up, Page Down, Delete și Insert.
EnglishSome search providers offer search suggestions to help make your searches faster.
Unii furnizori de căutare oferă sugestii ce ajută la mărirea vitezei de căutare.
EnglishThe Commission can accept all these amendments and therefore supports the text.
Comisia poate accepta toate aceste amendamente şi, prin urmare, sprijină textul.
EnglishOpinions differ, however, on the nature and extent of the change that is needed.
Opiniile privind natura şi dimensiunea modificării necesare sunt, însă, diferite.