Cómo se dice "the same way" en rumano

EN

"the same way" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "the same way" en distintos contextos.

Traducciones similares para the same way en rumano

the pronombre
same adjetivo
same conjunción
Romanian
way sustantivo

Ejemplos de uso para "the same way" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAnd, if you’ve ever lost data in a power outage, you might feel the same way.
And, if you’ve ever lost data in a power outage, you might feel the same way.
EnglishIf there must be exemptions, let them be applied to everyone in the same way!
Dacă trebuie să existe excepţii, să fie aplicate pentru toată lumea în acelaşi mod!
EnglishThings that are essentially different should not be treated in exactly the same way.
Lucrurile care sunt complet diferite nu trebuie tratate exact în același mod.
EnglishThere is nothing more unfair than treating unequal groups in the same way.
13 - Nu este nimic mai nedrept decât să tratăm grupuri diferite în acelaşi fel.
EnglishI do not see the situation in the same way, as it also concerns democratic problems.
Eu nu văd situaţia în acelaşi mod, deoarece se pun şi probleme de ordin democratic.
EnglishIn the same way, human trafficking in Africa has reached alarming proportions.
De asemenea, ia proporții îngrijorătoare traficul de persoane din Africa.
EnglishWe should behave outside European waters in just the same way as we do at home.
În afara apelor europene ar trebui să ne comportăm exact ca şi acasă.
EnglishWe need to be able to learn a lesson in the same way in the case of the Kyoto Treaty.
Trebuie să putem învăţa lecţia, într-un mod similar, şi în cazul Tratatului de la Kyoto.
EnglishEnterprises that are completely different cannot be dealt with in the same way.
Întreprinderile complet diferite nu pot fi tratate în acelaşi mod.
EnglishI think it is necessary that everyone be treated in the same way and not differently.
Consider că toată lumea trebuie tratată în mod egal şi nu diferenţiat.
EnglishDiscrimination should be defined in the same way regardless of what kind it is.
Discriminarea ar trebui definită la fel, indiferent de natura ei.
EnglishIn the same way, a woman who has been raped cannot report the crime.
În acelaşi fel, o femeie care a fost violată nu poate raporta infracţiunea.
EnglishIn the same way that you set a file to read-only, you can set a folder to read-only.
Un folder se poate seta ca fiind doar în citire urmând aceeași metodă ca în cazul fișierelor.
EnglishMr President, I do not see this in the same way as the previous speaker.
Dle preşedinte, nu împărtăşesc aceeaşi părere ca şi antevorbitorul meu.
EnglishSome EU countries treat registered partnerships in the same way as they treat married couples.
În unele ţări ale UE, partenerii înregistraţi sunt trataţi ca şi cuplurile căsătorite.
EnglishIn short, counterfeiting and copying cannot be treated in the same way.
Pe scurt, contrafacerea şi copierea nu pot fi tratate în acelaşi mod.
EnglishIn the same way, we all have a right to know this fund's deficit.
În acelaşi mod, noi toţi avem dreptul să cunoaştem deficitul acestui fond.
EnglishIn other words, it is not enough to say, 'we are going to continue in the same way as before'.
Cu alte cuvinte, nu este suficient să spunem: "vom continua în acelaşi mod ca până acum”.
EnglishAdvise Mrs Tymoshenko in the same way as we did Mr Yanukovych.
Ar trebui să o sfătuim pe doamna Timoșenko așa cum l-am sfătuit pe domnul Ianukovici.
EnglishWe cannot discriminate against a disease in the same way that we cannot discriminate against a country.
Nu putem să discriminăm această boală, aşa cum nu putem să discriminăm o ţară.

Aprende otras palabras

English
  • the same way

Busque más palabras en el diccionario italiano-español.