Cómo se dice "the scale" en rumano

EN

"the scale" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "the scale" en distintos contextos.

Traducciones similares para the scale en rumano

the pronombre
scale sustantivo
to scale verbo

Ejemplos de uso para "the scale" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThat will mean an ability to manufacture nuclear weapons on an industrial scale.
Aceasta va însemna posibilitatea de a fabrica arme nucleare la scară industrială.
EnglishIn Mexico the impact on public and economic life has grown to a serious scale.
În Mexic impactul asupra vieţii publice şi economice este unul deosebit de grav.
EnglishThe economic crisis: is Europe capable of stimulating growth on a European scale?
Criza economică: Europa este capabilă să stimuleze dezvoltarea la nivel european?
EnglishOnly harmonised and effective action will produce results on an EU-wide scale.
Numai o acţiune armonizată şi eficientă va produce rezultate la scară comunitară.
EnglishMaybe you could give us a time-scale on when we will hear what your opinion is.
Poate ne veţi indica o dată la care vom putea afla care este opinia dumneavoastră.
EnglishVery few people know the reality of the scale of poverty and unemployment in Wales.
Foarte puţini oameni cunosc nivelul real al sărăciei şi şomajului în Ţara Galilor.
EnglishThe estimates for deaths at the other end of the scale are in the millions.
La cealaltă extremă, estimările numărului de decese sunt de ordinul milioanelor.
EnglishThe second, which was on an unprecedented scale, was the storm of 27 December 1999.
A doua a fost furtuna din 27 decembrie 1999, care a avut o amploare fără precedent.
EnglishI refer primarily to social and economic consequences on a regional scale.
Mă refer în primul rând la consecințele sociale și economice la nivel regional.
EnglishMost importantly, we have to achieve greater economies of scale in Europe.
Cel mai important lucru este să realizăm economii de scară mai mari în Europa.
EnglishThe figures are so huge that it is hard to imagine the scale of the problem.
Cifrele sunt atât de mari încât este greu de imaginat dimensiunea problemei.
EnglishThese measures should pay particular attention to small-scale and coastal fishing.
Aceste măsuri ar trebui să vizeze mai ales pescuitul artizanal și costier.
EnglishHowever, despite all technical measures, large-scale accidents can occur.
Totuşi, în ciuda tuturor măsurilor tehnice, se pot petrece accidente de proporţii.
EnglishThus, a public health crisis is developing on a scale never before recorded.
Astfel, se dezvoltă o criză a sănătăţii publice la un nivel fără precedent.
EnglishThere is an additional fundamental challenge because of the scale of this.
Există o provocare fundamentală suplimentară ca urmare a proporţiei acesteia.
EnglishI believe that we are capable of managing the scale of investment in renewable energy.
Cred că suntem capabili să gestionăm dimensiunea investiţiei în energie regenerabilă.
EnglishIt is precisely the economies of scale that come into their own here.
Tocmai economiile de scară îşi demonstrează adevărata lor valoare în acest caz.
EnglishWhen we think of the common agricultural policy, we think of mega-scale farming.
Când ne gândim la politica agricolă comună, ne gândim la agricultură la o scară foarte mare.
EnglishIts effects are on a larger scale than in other regions of the world.
Efectele acestora se produc la o scară mai largă decât în alte regiuni ale lumii.
EnglishThe scale of the problem of late payment is not the same in every Member State.
Amploarea problemei întârzierii efectuării plăților nu este aceeași în toate statele membre.

Aprende otras palabras

English
  • the scale

Más en el diccionario español-inglés.