Cómo se dice "the scene" en rumano

EN

"the scene" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "the scene" en distintos contextos.

Traducciones similares para the scene en rumano

the pronombre
scene sustantivo

Ejemplos de uso para "the scene" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAt the same time, powerful new economic players have appeared on the world scene.
În acelaşi timp, noi operatori economici puternici şi-au făcut apariţia pe scena mondială.
EnglishBe sure you choose a set of photos taken from the same scene and vantage point.
Asigurați-vă că alegeți un set de fotografii făcute în același decor și din același unghi.
EnglishGirls no longer go to school and women are disappearing from the political scene.
Fetele nu mai merg la şcoală şi femeile dispar de pe scena politică.
EnglishIt was also the scene of the murder which started the First World War.
Acesta a fost și scena crimei care a declanșat Primul Război Mondial.
EnglishNonetheless, they have not signed the joint resolution so that they can make a scene in plenary.
Totuşi, aceştia nu au semnat rezoluţia comună, astfel încât să poată face o scenă în plen.
EnglishOnce again, we are seeing the total lack of a European presence on the Euro-Mediterranean scene.
Asistăm încă o dată la lipsa completă a unei prezențe europene pe scena euro-mediteraneană.
EnglishWhether you prefer Hollywood or the indie scene, you’re the director with Movie Maker.
Indiferent dacă preferați filmele de la Hollywood sau pe cele independente, deveniți regizor cu Movie Maker.
EnglishShould the EU be more involved on the international scene?
Ar trebui ca Uniunea să fie mai vizibilă pe scena internaţională?
EnglishI must say that the situation regarding Macedonia is reminiscent of a scene from an ancient Greek tragedy.
Trebuie să spun că situaţia Macedoniei aminteşte de o scenă dintr-o tragedie greacă antică.
EnglishThe Commission is following the situation very closely and Frontex has sent two experts to the scene.
Comisia urmăreşte situaţia foarte îndeaproape, iar Frontex a trimis doi experţi la faţa locului.
EnglishIf your videotape contains several different scenes, each scene can be imported as a different file.
Dacă caseta video conține câteva scene diferite, fiecare scenă poate fi importată ca fișier diferit.
EnglishI presented the scene for our European 2020 Strategy.
Am prezentat scena pentru Strategia noastră europeană pentru 2020.
EnglishTo create a Photo Fuse, start with a set of photos taken from the same scene and vantage point.
Pentru a crea un Colaj foto, începeți cu un set de fotografii făcute în același decor și din același unghi.
EnglishAnd if we do not strengthen our economic governance, we will lose our credibility on the international scene.
Şi dacă nu consolidăm guvernanţa economică, ne vom pierde credibilitatea pe scena internaţională.
EnglishIt is indispensable for the EU to improve the efficiency and consistency of its actions on the global scene.
Pentru UE este indispensabilă îmbunătăţirea eficienţei şi a coerenţei acţiunilor sale pe scena globală.
EnglishI was at the scene with my colleagues from the city council, and it was only by a miracle that we survived.
Mă aflam în apropiere împreună cu colegii mei de la primărie şi a fost doar un miracol că am supravieţuit.
EnglishIn the past two years, we have witnessed the political scene in Serbia becoming more pro-European.
În ultimii doi ani am văzut cum scena politică din Serbia capătă un caracter pro-european din ce în ce mai accentuat.
EnglishI was a foreign correspondent for a Dutch paper at the time, and closely watched the Bosnian scene of battle.
Eram corespondent străin pentru un ziar olandez atunci şi am urmărit îndeaproape scena de luptă din Bosnia.
EnglishWith its innovations, the Treaty can increase, for instance, the EU's visibility on the international scene.
Prin inovaţiile pe care le aduce, Tratatul poate creşte, de pildă, vizibilitatea UE pe scena internaţională.
EnglishFor example, you might want to add a title to introduce a person or scene that appears in your movie.
De exemplu, este posibil să doriți să adăugați un titlu pentru a introduce o persoană sau o scenă care apare în film.

Aprende otras palabras

English
  • the scene

Más traducciones en el diccionario francés-español de bab.la.