Cómo se dice "the seals" en rumano

EN

"the seals" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "the seals" en distintos contextos.

Traducciones similares para the seals en rumano

the pronombre
seal sustantivo

Ejemplos de uso para "the seals" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIf they are unable to shoot enough seals, then there will be no fish for them to catch.
Dacă nu împuşcă suficient de multe foci, nu va mai fi suficient peşte.
EnglishAs you no doubt know, seals are hunted both inside and outside the Community.
După cum ştiţi fără îndoială, focile sunt vânate atât în interiorul cât şi în afara Comunităţii.
EnglishThis year 50 000 seals have been slaughtered in the Canadian hunt compared to 220 000 last year.
Anul acesta 50 000 de foci au fost masacrate în Canada, faţă de 220 000 anul trecut.
EnglishFish, man, cormorants and seals are competing systems in the same ecological environment.
Peştele, omul, cormoranii şi focile reprezintă sisteme concurente în acelaşi mediu ecologic.
EnglishMany fellow Members are wrong to simply reduce this matter to sand and seals today.
Astăzi, mulți colegi deputați greșesc reducând pur și simplu această chestiune la nisip și la foci.
EnglishNeither I nor the seals want us to be back here in 2034.
Nici eu, nici focile nu ne dorim să revenim asupra acestei probleme în 2034.
EnglishThe final issue, which is no less important, is trade in articles made from seals.
Chestiunea finală, care nu este cu mai puțin importantă, este comercializarea produselor derivate din focă.
EnglishThere are issues, largely concerning seals and tar sands.
Există probleme, în mare referitoare la foci și la nisipurile bituminoase.
EnglishSlapping a ban on overpopulated seals is madness and a complete failure of our values.
O interdicţie cu privire la foci, care sunt deja prea multe, este o nebunie şi un eşec total al valorilor noastre.
EnglishThere is something not strictly rational about singling out seals for special treatment.
Nu există niciun motiv strict raţional pe baza căruia focile să fie selectate pentru a se bucura de un tratament special.
EnglishTherefore, there will remain the need for seals to be hunted to ensure the sustainability of fisheries in some area.
Aşadar, focile vor trebui în continuare vânate pentru a asigura pescuitul durabil în unele zone.
EnglishWe still see hundreds of thousands of seals culled in Canada in the most cruel and brutal slaughter.
Suntem în continuare martorii sacrificării în Canada a mii de foci într-un măcel dintre cele mai crude şi mai brutale.
EnglishMarketing of some pharmaceutical products made from seals, such as dietary supplements, will not be allowed.
Comercializarea unor produse farmaceutice derivate din foci, cum ar fi suplimentele alimentare, nu va fi permisă.
EnglishApproximately 900 000 seals meet a gruesome death every year in the name of commercial seal hunting.
Aproximativ 900.000 de foci au parte de o moarte groaznică în fiecare an în numele vânătorii de foci în scopuri comerciale.
EnglishSo why are we complaining about the seals?
Deci de ce ne plângem de soarta focilor?
EnglishThe issue is the inhumane way in which seals are being killed and the inability of professional hunters to deal with that.
Problema este modul inuman în care sunt omorâte focile şi incapacitatea vânătorilor profesionişti de a rezolva acest lucru.
EnglishI believe that this agreement will protect seals from cruelty and, at the same time, protect the culture of the Inuit communities.
Consider că acest acord va proteja focile în faţa cruzimii şi, în acelaşi timp, va proteja cultura comunităţilor inuite.
EnglishI think that exceptions should be possible only after conditions have been met on the methods used to kill the seals.
Cred că excepţiile ar trebui să fie posibile numai după ce au fost îndeplinite condiţiile privind metodele utilizate pentru omorârea focilor.
EnglishWe do not get anything like the clamour about hunting seals on behalf of wasps or woodlice or wolverines or worms.
Nu avem parte de aceleaşi proteste aprinse ca cele împotriva vânătorii de foci atunci când vine vorba de viespi, câinele-babei, jderi sau viermi.
EnglishThe Greenlanders shoot the seals.

Aprende otras palabras

English
  • the seals

Más traducciones en el diccionario español-portugués de bab.la.