Cómo se dice "the sheer" en rumano

EN

"the sheer" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "the sheer" en distintos contextos.

Traducciones similares para the sheer en rumano

the pronombre
sheer adjetivo

Ejemplos de uso para "the sheer" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt did not, unless it refers to the era of sheer effrontery.
Nu a meritat, decât în situaţia în care se referă la era de insolenţă pură.
EnglishIt is therefore sheer common sense to fight for equality.
Prin urmare, este de bun simţ să luptăm pentru egalitate.
EnglishThe second problem is the sheer number of trademarks.
A doua problemă o constituie numărul de mărci înregistrate.
EnglishIt is a sheer waste of time to expand upon proposals for own resources and European taxes.
Ar fi o adevărată pierdere de vreme să dezvolt subiectele propunerilor pentru resurse proprii şi pentru taxe europene.
EnglishA particular problem with nuclear waste is the sheer timescale of the danger that it poses.
O problemă deosebită legată de deșeurile nucleare este însăși perioada de timp în care acestea reprezintă un pericol.
English. - Madam President, the sheer demagoguery of Venezuela's President Hugo Chávez seems to know no bounds.
autor. - Dnă președintă, demagogia pură a președintelui venezuelean Hugo Chávez pare că nu cunoaște limite.
EnglishThis can slow the Internet by sheer volume.
Aceasta face ca Internetul să funcționeze foarte lent.
EnglishThe sheer number of anti-dumping investigations at the moment would suggest that they are being so used.
Numărul total de investigații antidumping din prezent ar sugera că aceste măsuri sunt utilizate în scopuri protecționiste.
EnglishWe see here their sheer hunger for power.
EnglishThis programme displays an appropriate degree of ambition given the sheer size of the consolidation needed and is a front-loaded programme.
Ambiţia care însoţeşte acest program concentrat este adecvată, dată fiind amploarea consolidării necesare.
EnglishWhat I regard as sheer cynicism, seems now to satisfy the demands of the Commission for the legitimacy of its fellow contracting parties.
Ceea ce consider cinism pur, pare acum să satisfacă cerințele Comisiei pentru legitimitatea părților contractante.
EnglishDespite this, customs activity in the EU remains vital, especially given the sheer volume of goods entering the bloc.
Cu toate acestea, activitatea vamală rămâne un domeniu vital, dată fiind mai ales cantitatea mare a bunurilor care intră pe teritoriul Uniunii.
EnglishIt is sheer deception.
EnglishThe sheer size of the 27-nation EU – in economic, trade and financial terms – makes it a major force in the world.
Datorită rolului major pe care îl joacă în domeniul economic, comercial şi financiar, Uniunea Europeană, formată din 27 de state membre, dispune de o forţă considerabilă.
EnglishThis position is justified only by sheer political factionalism, which undermines and subverts what actually happened in Copenhagen.
Această poziţie se justifică pur şi simplu prin segregaţionism politic, fapt care subminează şi răstălmăceşte ceea ce s-a întâmplat de fapt la Copenhaga.
EnglishPerhaps worse than that, of course, is your own sheer hypocrisy in this matter, in standing here this morning and being a 'good Belgian'.
Poate chiar mai nocivă este, desigur, propria dumneavoastră ipocrizie în această privinţă: v-aţi prezentat aici în această dimineaţă, ca "un bun belgian”.
EnglishI am struck that the common denominator with this Commission is the sheer number of them that were communists, or were very close to communism.
Mă şochează faptul că numitorul comun al acestei Comisii este faptul că mulţi dintre membri săi au fost comunişti sau au avut legături apropiate cu comunismul.
EnglishThe Governor, Mr Taseer, was violently murdered out of sheer intolerance by a guard from his own security detail, a person who should have protected him.
Dl guvernator Taseer a fost ucis în mod violent din cauza unei intoleranţe pure, de către garda sa corp, o persoană care ar fi trebuit să îl protejeze.
EnglishYou only need to look at the wooded areas for which Greece has claimed subsidies for green spaces to see the sheer audacity of its behaviour.
Nu trebuie decât să vă uitaţi la zonele împădurite pentru care Grecia a solicitat subvenţii pentru spaţii verzi, ca să vedeţi comportamentul acesteia cât se poate de îndrăzneţ.
EnglishThe situation in Germany is particularly difficult due to sheer numbers; 2 476 redundancies are concentrated in the same area, around the same industry.
În Germania lucrurile stau foarte rău, din cauza numărului foarte mare de disponibilizaţi. În acelaşi domeniu, în aceeaşi industrie, au fost concediate 2 476 de persoane.

Aprende otras palabras

English
  • the sheer

Más traducciones en el diccionario español-inglés.