Cómo se dice "the soil" en rumano

EN

"the soil" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "the soil" en distintos contextos.

Traducciones similares para the soil en rumano

the pronombre
soil sustantivo
to soil verbo

Ejemplos de uso para "the soil" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishMoreover, European forests and soil are both incredible reservoirs of CO2.
Mai mult, pădurile şi solul european sunt ambele rezervoare incredibile de CO2.
EnglishWe need to take account of different soil conditions across the European Union.
Trebuie să ţinem seama de condiţiile diferite de sol pe întreg teritoriul Uniunii Europene.
EnglishEnvironmentally: we need a CAP which respects the soil, which respects ...
Din punct de vedere ecologic: avem nevoie de o PAC care respectă pământul, care respectă ...
EnglishSubject: Measures to prevent soil erosion under the CAP post-2013
Subiect: Măsuri din cadrul PAC post 2013 pentru prevenirea eroziunii solului
EnglishI must make it clear, though, that I vehemently reject the regulations on soil protection.
Trebuie să subliniez însă că resping în mod vehement reglementările privind protecţia solului.
EnglishI had to deal with these contaminated soil issues when I was France's Environment Minister.
M-am lovit de problema solurilor contaminate atunci când am fost ministrul mediului în Franța.
EnglishNo measures are proposed with regard to the protection of land and soil.
Nu sunt propuse măsuri de protejare a pământului şi solului.
EnglishFor many in this Chamber, soil protection is a sore point.
Pentru multe persoane din acest Parlament, protecţia solului este o problemă delicată.
EnglishThey are victims and must be accommodated safely on European soil.
Sunt victime şi trebuie găzduiţi în siguranţă în spaţiul european.
EnglishMost of these live in the soil or in rotting wood and are highly sensitive to change.
Cele mai multe dintre acestea trăiesc în soluri sau lemn putrezit şi sunt foarte sensibile la schimbări.
EnglishRegulations on soil protection have no cross-border effect.
Reglementările privind protecţia solului nu au efecte transfrontaliere.
EnglishIt calls for integrated control of pollution, covering emissions into the atmosphere, water and soil.
Aceasta solicită controlul integrat al poluării, vizând emisiile din atmosferă, apă şi sol.
EnglishMr Litvinenko was a British citizen murdered on British soil.
Dl Litvinenko a fost un cetățean britanic ucis pe pământ britanic.
EnglishWith no direct military presence on Libyan soil, a no-fly zone should be considered.
Fără prezența militară directă pe teritoriul libian, trebuie să avem în vedere o zonă de interdicție aeriană.
EnglishMy country Bulgaria has, based on scientific proof, the most fertile soil in the European Union.
Ţara mea, Bulgaria, are, conform dovezilor ştiinţifice, solul cel mai fertil din Uniunea Europeană.
EnglishMost of these live in the soil or in rotting timber and are highly sensitive to changes.
Majoritatea acestora trăiesc în sol sau în lemnul în curs de putrezire şi sunt foarte sensibile la schimbări.
EnglishIt was preceded by a prolonged drought, which reduced the capacity of the soil to absorb the rain.
Totul a fost precedat de o secetă prelungită, care a redus capacitatea solului de a absorbi ploaia.
EnglishI find the hysteria when we deal with soil protection or the wishes of the farmers' unions incomprehensible.
Nu înţeleg isteria legată de protejarea solului sau de dorinţele sindicatelor fermierilor.
EnglishGood soil and water management are therefore essential to prevent the loss of farmland.
Buna gestionare a apelor și a terenurilor este, prin urmare, esențială pentru prevenirea pierderii de teren agricol.
EnglishThe bombings in London were one of the worst acts of terror perpetrated on European soil.
Atentatele cu bombă de la Londra au fost unul dintre cele mai grave acte de terorism comise pe teritoriul european.

Aprende otras palabras

English
  • the soil

Busque más palabras en el diccionario inglés-español.