Cómo se dice "the statistical" en rumano

EN

"the statistical" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "the statistical" en distintos contextos.

Traducciones similares para the statistical en rumano

the pronombre
statistical adjetivo
Romanian

Ejemplos de uso para "the statistical" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishTo this end, I support this report on statistical information and tourism.
În acest sens, susțin acest raport privind informațiile statistice și turismul.
Englishmeasures must be adopted to cancel out the so-called statistical effect;
trebuie să se adopte măsuri pentru a se anula aşa-numitul efect statistic;
EnglishIn my view, we should scrutinise the statistical data for NUTS3, and not just NUTS2.
În opinia mea, trebuie să examinăm datele statistice pentru regiunile NUTS3, şi nu doar pentru NUTS2.
EnglishThis information is also aggregated for statistical analysis.
Aceste informații mai sunt agregate și pentru analiză statistică.
EnglishThe current global financial crisis focuses attention on the need for relevant statistical data.
Actuala criză financiară globală scoate în evidenţă necesitatea deţinerii unor date statistice relevante.
EnglishI would additionally introduce this sort of statistical data in relation to air freight as well.
Aș introduce suplimentar acest tip de date statistice și în relație cu transporturile aeriene de mărfuri.
EnglishTaking into account the statistical data, we can surmise that…
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
EnglishSuch data are essential not only for statistical purposes.
Aceste date sunt esențiale nu numai în scopuri statistice.
EnglishStatistical indicators for the various types of cancer are among the worst in the whole of the EU.
Indicatorii statistici ale diferitelor forme de cancer sunt printre cei mai negativi de pe întreg teritoriul UE.
EnglishAt the same time, this makes it more important that we have timely and impartial statistical data.
În același timp, acest lucru face mai important faptul ca noi să avem date statistice imparțiale și în timp util.
EnglishThen it would be quite straightforward for us as budget rapporteurs to do statistical analysis.
Astfel, ar fi destul de uşor pentru noi, în calitate de raportori privind bugetul, să efectuăm o analiză statistică.
EnglishIt should, however, be borne in mind that the national statistical systems and their costs will need to be adapted.
Totuși, trebuie reținut că sistemele statistice naționale și costurile acestora trebuie adaptate.
EnglishThe statistical method is not ideal, but sometimes it allows us to make a better assessment of the scale of a problem.
Metoda statistică nu este ideală, dar uneori ne permite să evaluăm mai bine amploarea problemei.
EnglishTo this end, we need a credible and up-to-date statistical basis, to be created under this regulation.
În acest scop, avem nevoie de o bază statistică credibilă și actualizată, care să fie creată prin acest regulament.
EnglishYour rapporteur takes the view that the timely collection of statistical information is of paramount importance.
Raportorul consideră că este extrem de important ca informaţiile statistice să fie colectate în timp util.
EnglishEurostat publishes these statistics, which are collected and compiled by national statistical authorities.
Eurostat publică aceste statistici, care sunt colectate și compilate de către autoritățile naționale de statistică.
EnglishStatistical data are crucially important.
Datele statistice sunt de o importanță crucială.
EnglishThrough the statistical data supplied by the Commission, we will be able to track the changes of our energy policy.
Folosind datele statistice furnizate de Comisie vor reuși să reperăm modificările apărute în politica noastră energetică.
EnglishThis was not just a statistical correction.
Nu a fost doar o corecţie de statistică.
EnglishLadies and gentlemen, this issue of the systematic collection of statistical data is particularly important to us.
Doamnelor și domnilor, această chestiune a colectării sistematice a datelor statistice este extrem de importantă pentru noi.

Aprende otras palabras

English
  • the statistical

Más traducciones en el diccionario francés-español de bab.la.