Cómo se dice "the window" en rumano

EN

"the window" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "the window" en distintos contextos.

Traducciones similares para the window en rumano

the pronombre
window sustantivo

Ejemplos de uso para "the window" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishClick the title bar of the window, and then drag the window to a new location.
Faceți clic pe bara de titlu a ferestrei, apoi glisați fereastra în noua locație
EnglishOpens a window where you can access the computers and devices on your network.
Deschide o fereastră unde se pot accesa computerele şi dispozitivele din reţea.
EnglishMagnifier creates a separate window that displays a magnified portion of your screen.
Lupa creează o fereastră separată care afișează o porțiunea mărită a ecranului.
EnglishIn the Domains>>Details window, click Total DNS Control and MX Records.
În fereastra Domains>>Details, faceți clic pe Total DNS Control and MX Records.
EnglishWhen you start InPrivate Browsing, Internet Explorer opens a new browser window.
Când porniți Navigarea InPrivate, Internet Explorer deschide o fereastră de browser nouă.
EnglishWhen you start InPrivate Browsing, Internet Explorer opens a new browser window.
Când porniți Navigarea InPrivate, Internet Explorer deschide o fereastră de browser nouă.
EnglishWhen you start InPrivate Browsing, Internet Explorer opens a new window.
Când porniți Navigarea InPrivate, Internet Explorer deschide o fereastră nouă.
EnglishClose the current tab (or the current window when there are no open tabs)
Închiderea filei curente (sau a ferestrei curente dacă nu sunt file deschise)
EnglishNo action on Desktop, New tab in Internet Explorer, New window in Explorer
Nicio acţiune pe desktop, filă nouă în Internet Explorer, fereastră nouă în Explorer
EnglishIf you want to get a window out of the way temporarily without closing it, minimize it.
Dacă doriţi să îndepărtaţi temporar o fereastră, fără să o închideţi, minimizaţi-o.
EnglishThe color, size, and font on the title bar of the window you're currently using.
Culoarea, dimensiunea și fontul barei de titlu din fereastra pe care o utilizați momentan.
EnglishClose current tab (or the current window if tabbed browsing is disabled)
Închiderea filei curente (sau a ferestrei curente dacă nu sunt file deschise)
EnglishYou can drag these with your mouse pointer to change the size of the window.
Acestea se pot glisa cu indicatorul mouse-ului pentru a modifica dimensiunea ferestrei.
EnglishI like Internet Explorer tabs—but sometimes I want a whole new browser window.
Îmi plac filele Internet Explorer, dar uneori doresc o fereastră de browser complet nouă.
EnglishClaims for compensation could be made during this window of opportunity.
Ar putea fi făcute cereri de despăgubire în timpul acestei mari oportunităţi.
EnglishRelease the Windows logo key to display the frontmost window in the stack.
Eliberați tasta siglă Windows pentru a afișa prima fereastră dintr-o stivă.
EnglishTo end your InPrivate Browsing session, simply close the browser window.
Pentru a termina sesiunea Navigare InPrivate, închideți fereastra de browser.
EnglishClose current tab (or the current window if tabbed browsing is disabled)
Închide fila curentă (sau fereastra curentă dacă navigarea cu file este dezactivată)
EnglishTo scroll to the previous visualization, press SHIFT and click the window.
Pentru a defila la vizualizarea anterioară, apăsați SHIFT și faceți clic pe fereastră.
EnglishWater: Rivers, lakes, waterfalls, dewdrops on a leaf, raindrops on a window pane.
Apă: Râuri, lacuri, cascade, stropi de rouă pe o frunză, picături de ploaie pe o fereastră.

Aprende otras palabras

English
  • the window

Echa un vistazo al diccionario italiano-español de bab.la.