Cómo se dice "the winner" en rumano

EN

"the winner" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "the winner" en distintos contextos.

Traducciones similares para the winner en rumano

the pronombre
winner sustantivo

Ejemplos de uso para "the winner" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAs you will remember, the winner is the Cuban dissident Guillermo Fariñas.
După cum știți, câștigătorul este disidentul Guillermo Fariñas din Cuba.
EnglishHungary could be a real winner where green economic growth is concerned.
Ungaria ar putea fi un real învingător la creșterea economică ecologică.
EnglishWe will be introduced to the winner of this year's prize this week.
Laureatul din acest an al premiului ne va fi prezentat în această săptămână.
EnglishThe assessment of the situation by Sakharov prize winner Milinkevich is pessimistic.
Evaluarea situaţiei, realizată de Milinkievici, laureat al premiului Sakharov, este pesimistă.
EnglishPressure must first be exerted, of course, to ensure that the winner is acknowledged.
Bineînțeles că trebuie exercitată mai întâi presiune, pentru ca învingătorul să fie recunoscut.
EnglishIn essence, the question is whether the European Union as a whole emerges a winner or a loser.
În esenţă, întrebarea este dacă Uniunea Europeană ca întreg iese câştigătoare sau învinsă.
EnglishThe only winner in such an eventuality would be Mr Ahmadinejad.
Singurul câștigător într-o astfel de eventualitate ar fi dl Ahmadinejad.
EnglishWinner of a 2012 IDEA Bronze Award for design excellence.
Câştigător al unui premiu de bronz IDEA în 2012 pentru eleganţă în design.
EnglishHowever, I can see that regulatory policy is the winner here.
Totuși, pot vedea că politica de reglementare a câștigat în acest caz.
EnglishWe still hope that our prize winner will manage to reach us.
Încă sperăm că câștigătorul premiului nostru va reuși să ajungă la noi.
EnglishThe European citizen has emerged the winner from this trialogue and from this agreement.
Cetățeanul european a ieșit învingător din acest dialog și acord realizat între cele trei instituții.
EnglishAccording to Nobel Peace Prize Winner Martti Ahtisaari, peace is a matter of will.
Conform spuselor laureatului premiului Nobel pentru pace, Martti Ahtisaari, pacea este o chestiune de voinţă.
EnglishWinner of a 2011 IDEA Gold Award for design excellence.
Câştigător al unui premiu de aur IDEA în 2011 pentru eleganţă în design.
EnglishWe have the Nobel prize-winner who could not attend the meeting in Oslo.
Îl avem drept exemplu pe câștigătorul premiului Nobel, care nu a putut participa la reuniunea de la Oslo.
English. - Mr President, today President Buzek announced the winner of this year's Sakharov Prize.
autoare. - Dle președinte, astăzi, Președintele Buzek a anunțat câștigătorul Premiului Saharov de anul acesta.
EnglishSo far, the status of the Nobel Prize-winner has, at times, secured her a limited degree of freedom.
Până în prezent, statutul de câştigătoare a Premiului Nobel i-a asigurat, uneori, un anumit grad de libertate.
EnglishOf course there was, and is, a winner: Russia.
Bineînţeles că a fost, şi există, un câştigător: Rusia.
EnglishThe winner of the award earned the Commission's recognition with a report written in Hungarian, her native language.
Câștigătorul premiului a primit aprecierea Comisiei pentru un raport scris în maghiară, limba sa maternă.
EnglishIt is not just the winner of the prize but also the nominees who deserve our great respect and deep recognition.
Nu numai laureatul premiului, dar şi nominalizaţii merită respectul nostru adânc şi aprecierea noastră profundă.
EnglishAlexander Milinkevich, leader of the opposition in Belarus, is announced as this year's winner of the Sakharov Prize.
Aleksandr Milinkevici, liderul opoziţiei din Belarus, este declarat câştigătorul premiului Saharov din acest an.

Aprende otras palabras

English
  • the winner

Incluso más traducciones en el diccionario español-francés de bab.la.