Cómo se dice "the wool" en rumano

EN

"the wool" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "the wool" en distintos contextos.

Traducciones similares para the wool en rumano

the pronombre
wool sustantivo
Romanian

Ejemplos de uso para "the wool" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishFor this reason I would ask you, Mr Oettinger, not to try to pull the wool over our eyes.
De aceea, v-aș ruga, dle Oettinger, să nu încercați să ne induceți în eroare.
EnglishThe debate on resources and the participation of private capital is wool over the workers' eyes.
Dezbaterea privind resursele și participarea capitalurilor private este praf aruncat în ochii lucrătorilor.
EnglishThis Parliament will not have the wool pulled over its eyes.
Parlamentul nu va accepta să i se arunce praf în ochi.
EnglishWe are in the midst of a huge crisis of confidence and the members of the Council are pulling the wool over the citizens' eyes.
Suntem în mijlocul unei crize de încredere de proporții și membrii Consiliului amăgesc cetățenii.
EnglishWe do not need a Council President who shows off, dazzles everyone and tries to pull the wool over our eyes.
Nu avem nevoie de un preşedinte al Consiliului care să fie lăudăros, să ne impresioneze pe toţi şi să încerce să ne păcălească.
EnglishIt pulls the wool over people's eyes.
Se aruncă astfel praf în ochii oamenilor.
EnglishMr Pittella is right: a dab of powder, a touch of rouge, perhaps a little wool pulled over the eyes, but nothing more than an empty shell.
Dl Pittella are dreptate: un pic de pudră, o tușă de roșu, poate puțină lână trasă peste ochi, dar nimic mai mult decât o cochilie goală.
EnglishHow it is possible to pull the wool over people's eyes about European solidarity as much as clearly happened in the Council, I simply cannot understand.
Cum este posibil să-i înşelaţi pe oameni cu privire la solidaritatea europeană, aşa cum s-a întâmplat în mod clar în Consiliu, pur şi simplu nu pot să înţeleg.
EnglishIn the case of Turkey, too, we must give a clear 'yes' or 'no' as it is not possible to pull the wool over Turkey's eyes and to promise possible future membership.
În cazul Turciei, de asemenea, trebuie să dăm un "da” sau un "nu” clar, întrucât nu este posibil să păcălim Turcia şi să îi promitem o viitoare posibilă aderare.
EnglishRather than administering justice, the judicial system continues to serve the purpose of eliminating opponents of the regime, and the wool is being pulled over the eyes of the EU.
Mai degrabă decât să gestioneze justiţia, sistemul judiciar continuă să servească scopului eliminării oponenţilor regimului, iar UE este păcălită.
EnglishUse of these insulating materials - such as polystyrene, mineral wool and cellular concrete - significantly reduces residential housing's thermal energy requirement.
Folosirea acestor materiale izolatoare, cum sunt polistirenul, vata minerală şi betonul celular, reduce semnificativ cerinţele de energie termică ale clădirilor de locuit.
EnglishWe should no longer allow consumers to have the wool pulled over their eyes by wine merchants who have chosen to put profit before quality, a choice that you are supporting, Mrs Fischer Boel.
Nu mai trebuie să permitem orbirea consumatorilor de către negustorii de vinuri care au ales să pună profitul înaintea calităţii, o alegere pe care o sprijiniţi, dnă Fischer Boel.

Aprende otras palabras

English
  • the wool

Más traducciones en el diccionario español-inglés.