Cómo se dice "the word" en rumano

EN

"the word" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "the word" en distintos contextos.

Traducciones similares para the word en rumano

the pronombre
word sustantivo
to word verbo

Ejemplos de uso para "the word" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI would ask you, Commissioner, to understand that the word 'urgent' means 'now'.
Aș dori să vă rog, dle comisar, să înțelegeți că termenul "urgent” înseamnă "acum”.
EnglishI fully understand the meaning of the word competition, but it is also necessary...
Înţeleg perfect înţelesul cuvântului concurenţă, dar este necesar, de asemenea...
EnglishThe word asylum has rightly lost its glamour in the eyes of the general public.
Cuvântul azil și-a pierdut, pe bună dreptate, strălucirea în ochii publicului larg.
EnglishThe handwriting that corresponds to the word appears in the Ink from note box.
Scrierea de mână care corespunde cuvântului apare în caseta Cerneală din notă.
EnglishI would have preferred to see this done at European level from the word go.
Aş fi preferat să văd acest lucru realizat la nivel european încă de la început.
EnglishNext, follow a few steps to go to the WordPress website and create your blog.
Apoi, urmați câțiva pași pentru a accesa site-ul Web WordPress și creați-vă blogul.
EnglishIt's possible that you misspelled the word or phrase you're searching for.
Este posibil să fi ortografiat incorect cuvântul sau expresia pe care o căutați.
EnglishSwitch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application
Comutare la Paint; Comutare la WordPad; Comutare la Nume program; Comutare aplicație
EnglishIt would appear that in official communiqués not a word is said on this subject.
S-ar părea că în comunicatele oficiale nu se spune niciun cuvânt despre acest subiect.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I would like to begin with a word of thanks.
Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, aş vrea să încep prin a-mi exprima mulţumirile.
EnglishThe most important thing for me is that the Commissioner has kept his word.
Cel mai important lucru pentru mine este faptul că dl comisar s-a ţinut de cuvânt.
EnglishTherefore, it is certainly not a government in the constitutional sense of the word.
Prin urmare, acesta nu este un guvern în sensul constituţional al cuvântului.
EnglishGet Word, Excel, PowerPoint, and OneNote with Office Home and Student 2013 RT built in.
Obțineți Word, Excel și PowerPoint cu Office Home and Student 2013 RT încorporat.
EnglishWhen we talk about Xinjiang the word 'Uighurs' should also be mentioned.
Când vorbim despre regiunea Xinjiang, trebuie să menţionăm şi cuvântul "uiguri”.
EnglishAllow me just to conclude with a brief word about the correlation tables.
Permiteți-mi să închei spunând câteva cuvinte despre tabelele de corespondență.
EnglishSwitch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application
Comutare la Paint; Comutare la WordPad; Comutare la nume program; Comutare la aplicație
EnglishIt was unclear, and the last word was that the vote would probably be postponed.
Situaţia a fost neclară, iar ultimele informaţii au arătat că probabil votul se va amâna.
EnglishI suggest replacing 'fears' in the original text with the word 'concerns'.
Sugerez înlocuirea cuvântului "temeri” din textul iniţial cu cuvântul "preocupări”.
EnglishI would like to end with a word to our German friends, especially the CDU.
Aș dori să închei cu un cuvânt pentru prietenii noștri germani, mai ales CDU.
EnglishI would also like to say a word about transparency in relation to the political parties.
Aș mai vrea să spun ceva despre transparență în legătură cu partidele politice.

Aprende otras palabras

English
  • the word

Más traducciones en el diccionario francés-español.