Cómo se dice "the work done" en rumano

EN

"the work done" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "the work done" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "the work done" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe would like to congratulate Parliament on the very important work done.
Aş dori să felicit Parlamentul pentru această activitate deosebit de importantă.
EnglishI also welcome the work done by the parties involved on achieving this objective.
Totodată, salut activitatea desfășurată de părțile implicate în realizarea acestui obiectiv.
EnglishSome actions will build on the result of the good work done so far.
Unele măsuri se vor baza pe rezultatul activităţii corespunzătoare de până acum.
EnglishThe report recognises and praises the work done by the ECB in managing the crisis.
Raportul recunoaște și apreciază activitatea Băncii Centrale Europene în gestionarea crizei.
EnglishIt also builds on the important work done by the Stoiber Group.
Comunicatul se bazează şi pe munca foarte importantă depusă de Grupul Stoiber.
EnglishSo all the work done to analyse and make proposals is there on the table.
Așadar, toată munca depusă în vederea analizării și elaborării de propuneri se află pe masă.
English. - I support the work done by the rapporteur in this report.
în scris. - Susţin munca depusă de raportor în cadrul acestui raport.
EnglishI wish first of all to thank the rapporteur for the outstanding work done.
Aș dori în primul rând să îi mulțumesc raportorului pentru munca deosebită pe care a efectuat-o.
EnglishThe work done at European and national level was not sufficient.
Eforturile depuse la nivel european și național nu au fost suficiente.
EnglishLet us hope that we can get the work done in the next few weeks.
Haideţi să sperăm că putem finaliza în următoarele câteva săptămâni.
EnglishI welcome the Commission's initiative and the work done by the rapporteurs.
Salut iniţiativa Comisiei şi activitatea raportorilor.
EnglishI therefore commend the work done and confirm my vote in favour.
Apreciez, prin urmare, munca depusă și confirm votul meu pentru.
EnglishLet's take a look at how these parts fit together to help you get your work done.
Să vedem cum funcționează aceste componente împreună pentru a vă ajuta să vă duceți la bun sfârșit o anumită activitate.
EnglishI congratulate Mr Schwab for the work done so far.
Îl felicit pe dl Schwab pentru activitatea desfășurată până acum.
EnglishI would also like to thank you once again for your work and for the work done by the Council.
Aș dori, de asemenea, să vă mulțumesc din nou pentru munca pe care ați depus-o și pentru munca depusă de Consiliu.
EnglishThe work done by President Barroso and Commissioner Verheugen in this area has been significant.
Activitatea desfăşurată de preşedintele Barroso şi comisarul Verheugen în această direcţie a fost semnificativă.
EnglishWith Office 365, you can get your work done securely and communicate real-time from almost anywhere
Cu Office 365, aveți posibilitatea să lucrați în siguranță și să comunicați în timp real de aproape oriunde.*
EnglishTo get my work done, I sometimes have to log on to a client's network, or work at their site.
Pentru a rezolva problemele, trebuie uneori să mă conectez la rețeaua unui client sau să lucrez de la sediul acestuia.
EnglishYou can be proud of the work done for our citizens.
Puteți fi mândri de munca depusă pentru cetățenii noștri.
EnglishFor that reason, I welcome the work done by the rapporteur.
Din acest motiv, salut activitatea raportorului.

Aprende otras palabras

English
  • the work done

Busque más palabras en el diccionario español-francés.