Cómo se dice "the work undertaken" en rumano

EN

"the work undertaken" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "the work undertaken" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "the work undertaken" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI am thinking, in particular, of the work undertaken by Mrs Ferreira.
Mă gândesc, în special, la munca întreprinsă de doamna Elisa Ferreira.
EnglishIt does not enjoy prestige, yet it is work undertaken for the benefit of the entire community.
Nu se bucură de prestigiu şi totuşi este o muncă depusă în interesul întregii comunităţii.
EnglishYour report thus reinforces the messages and supports the work undertaken by the Commission.
Raportul dumneavoastră consolidează astfel mesajele şi susţine munca întreprinsă de Comisie.
EnglishThe point of reference for the work undertaken by the Belgian Presidency was Europe, in the full meaning of the term.
Punctul de referință pentru activitatea desfășurată de președinția belgiană a fost Europa, în deplinul sens al cuvântului.
EnglishAt multilateral level, the Council actively contributes to the work undertaken under the auspices of the World Customs Organisation.
La nivel multilateral, Consiliul contribuie activ la activitatea desfăşurată sub auspiciile Organizaţiei Mondiale a Vămilor.
EnglishThe draft European Parliament resolution, with its balanced message, is of vital support for the work undertaken by the Commission.
Proiectul de rezoluție a Parlamentului European, cu mesajul său echilibrat, reprezintă un sprijin vital pentru activitatea întreprinsă de către Comisie.

Aprende otras palabras

English
  • the work undertaken

Además bab.la te proporciona el diccionario español-inglés para más traducciones.