Cómo se dice "the world" en rumano

EN

"the world" en rumano

volume_up
the world {sustantivo}

EN the world
volume_up
{sustantivo}

the world
volume_up
pământ {n} (lumea)
I am told that the EU is importing from the rest of the world an amount of food that would take about 35 million hectares of land to grow.
Mi se spune că UE importă din restul țărilor o cantitate de produse alimentare pentru cultivarea cărora ar fi necesare în jur de 35 de milioane de hectare de pământ.
Hell on earth is the description of how Europe's Roma lived during the Second World War when hundreds of thousands of them were murdered for the sole reason that they were Roma.
Iadul pe pământ este ceea ce au trăit romii europeni în timpul celui de-al doilea război mondial, când sute de mii au fost omorâți pentru singurul motiv că erau de etnie romă.

Traducciones similares para the world en rumano

the pronombre
world sustantivo
world adjetivo

Ejemplos de uso para "the world" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIn a capitalist world the term 'uncompetitive' is synonymous with social scourge.
Într-o lume capitalistă, termenul de necompetitiv este sinonim cu plagă socială.
EnglishThe whole world knows and recognises the key role of the EU in humanitarian aid.
Întreaga lume cunoaşte şi recunoaşte rolul esenţial al UE în ajutorul umanitar.
EnglishAfter all, if Europe does not stand up for the world's Christians, then who will?
La urma urmei, dacă UE nu îi apără pe creştinii din toată lumea, cine o va face?
EnglishThe EU has sent peacekeeping missions to several of the world’s trouble spots.
UE a trimis misiuni de menținere a păcii în diferite zone de conflict ale lumii.
EnglishIt is our duty to intervene in that part of the world, just as it is in Syria.
Este de datoria noastră să intervenim în acea parte de lume, precum și în Siria.
EnglishAs a tangible sign recognised around the world, the euro is a measure of stability.
Ca simbol tangibil recunoscut în toată lumea, euro este o măsură a stabilităţii.
EnglishEurope is going through its worst economic crisis since the Second World War.
Europa trece prin cea mai grea criză economică de după Al Doilea Război Mondial.
EnglishLet us work together for a better world, for all nations, the United Nations.
Să încercăm să obținem o lume mai bună, pentru toate națiunile, Națiunile Unite.
EnglishLong may we continue to have better access to the growing markets of the world.
Fie ca noi să continuăm să avem acces mai bun la piețele în creștere din lume!
EnglishHow should the fight against the crisis in Europe and the world be coordinated?
Cum ar trebui să fie combătută criza din Europa şi cum ar trebui coordonată lumea?
EnglishIt would help the EU to act with greater unity and coherence on the world stage.
Acesta ar ajuta UE să acţioneze cu o mai mare coerenţă şi unitate pe scena mondială.
EnglishThe bloody events of the night of 13 January stunned Europe and the whole world.
Evenimentele sângeroase din noaptea de 13 ianuarie au uimit Europa şi întreaga lume.
EnglishThe situation of Christians around the world needs action from the European Union.
Situaţia creştinilor din întreaga lume are nevoie de acţiuni ale Uniunii Europene.
EnglishHere is a world-renowned artist, arrested on 3 April for no apparent reason.
Iată un artist de talie mondială arestat la 3 aprilie aparent fără niciun motiv.
EnglishThe effects of the crisis on world trade indicate a possible 10% decline in 2009.
Efectele crizei asupra comerţului mondial indică un posibil declin de 10 % în 2009.
EnglishThe main weapons of mass destruction in the world today are hunger and poverty.
Principalele arme de distrugere în masă ale lumii de astăzi sunt foamea şi sărăcia.
EnglishWe consider the ECB to be one of the world's most transparent central banks.
Considerăm că BCE este una dintre cele mai transparente bănci centrale din lume.
EnglishThis means that we must work together both in Europe and the rest of the world.
Acest lucru înseamnă că trebuie să colaborăm atât în Europa, cât şi în restul lumii.
English. - Mr President, the world is a big place.
le în exerciţiu al Consiliului. - Domnule preşedinte, lumea este un spaţiu întins.
EnglishI mentioned the increasing importance of supra-national structures in today's world.
Am menţionat importanţa crescândă a structurilor supranaţionale în lumea actuală.