Cómo se dice "the youngest" en rumano

EN

"the youngest" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "the youngest" en distintos contextos.

Traducciones similares para the youngest en rumano

the pronombre
young adjetivo

Ejemplos de uso para "the youngest" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishConsumers, especially the youngest consumers, must be protected from hidden advertising.
Consumatorii, în special cei mai tineri, trebui să fie protejați față de publicitatea ascunsă.
EnglishThis is important, because this matter in large measure concerns the youngest group in our society.
Acest fapt este important, deoarece această problemă priveşte într-o mare măsură tinerii.
EnglishLet me say a word about piracy because that relates to our youngest operation, Atalanta.
Daţi-mi voie să spun câteva cuvinte despre piraterie, pentru că acest subiect are legătură cu cea mai recentă operaţiune a noastră, Atlanta.
EnglishMoreover, efforts should be made to increase political and civic participation by the Roma, starting with the youngest.
În plus, trebuie făcute eforturi pentru a crește participarea politică și civică a romilor, începând cu tinerii.
EnglishHe was first elected to the US Senate in 1972, serving as one of the youngest senators in his country's history.
A fost ales pentru prima dată în Senatul american în anul 1972, fiind unul dintre cei mai tineri senatori din istoria acestei ţări.
EnglishThe youngest is barely 14 years old.
EnglishFor the benefit of the youngest member of the French delegation, I hope that the young people of this Parliament will support this movement.
Pentru cei mai tineri membri ai delegaţiei franceze, sper că tinerii din cadrul acestui Parlament vor susţine această mişcare.
EnglishLet us also not forget the Eleventh Panchen Lama, the youngest political prisoner, who has been in Chinese custody for 14 years.
Să nu îl uităm, de asemenea, pe Panchen Lama al 11-lea, cel mai tânăr deţinut politic, care a fost deţinut în închisoarea chineză timp de 14 de ani.
EnglishIt is therefore necessary to make the adoption system more effective, so that the youngest abandoned children can find a replacement family.
Prin urmare, este necesar ca sistemul de adopție să fie mai eficace, astfel încât cei mai tineri copii abandonați să poate găsi o familie de substituție.
EnglishThe register should be an important element of the mechanism of the system for protecting consumers, including the youngest and most helpless.
Registrul ar trebui să fie un element important al mecanismului sistemului de protecţie a consumatorilor, inclusiv a celor mai tineri şi mai neajutoraţi.
EnglishAs the youngest of the French MEPs, I welcome this choice, which allows us at long last to turn our attention to our citizens' specific concerns.
Fiind cel mai tânăr dintre deputaţii europeni francezi, salut această alegere, care în sfârşit ne permite să ne îndreptăm atenţia către preocupările specifice ale cetăţenilor noştri.
EnglishI do not know of a single country with a dedicated ministry for children, nor is there a dedicated representative for the interests of our youngest citizens in the Commission.
Nu cunosc niciun stat cu un minister devotat problemelor copiilor şi în Comisie nu există un reprezentant special pentru interesele celor mai tineri cetăţeni ai noştri.

Aprende otras palabras

English
  • the youngest

En el diccionario español-francés podrás encontrar más traducciones.