Cómo se dice "their lives" en rumano

EN

"their lives" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "their lives" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "their lives" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAt the end of last week, more than 1 100 people had already lost their lives.
La sfârșitul săptămânii trecute, mai mult de 1 100 de oameni și-au pierdut viața.
EnglishAs a result, the trouble was violently suppressed and human lives were lost.
Consecința a fost reprimarea violentă a mișcării și pierderea de vieți omenești.
EnglishReforms should look to the future and make the lives of ordinary people easier.
Reformele ar trebui să vizeze viitorul şi să facă mai bună viaţa oamenilor obişnuiţi.
EnglishWe lie to ourselves and we fail to take the measures which might save our lives.
Ne minţim singuri şi eşuăm în a lua măsurile care ne-ar putea salva viaţa.
EnglishIt brought new hope as well as addressing the need to spare civilian innocent lives.
Au adus o nouă speranță și au abordat nevoia de a cruța vieți omenești nevinovate.
EnglishThis is not merely an abstract concept; it is one that affects people's lives.
Acesta nu este doar un concept abstract; este unul care afectează vieţile oamenilor.
EnglishAround 80 people have already lost their lives and nearly 2 000 have been injured.
Aproximativ 80 de persoane și-au pierdut deja viața și aproape 2 000 au fost rănite.
EnglishA significant proportion of the EU population lives in tower block apartments.
O proporţie semnificativă a populaţiei UE locuieşte în apartamente de bloc.
EnglishI am sure that this regulation will improve the quality of each of our lives.
Sunt sigur că această directivă va îmbunătăţi calitatea vieţii fiecăruia dintre noi.
EnglishIts significance for the everyday lives of our citizens has continued to increase.
Uniunea ocupă un loc din ce în ce mai important în viaţa cotidiană a cetăţenilor săi.
EnglishI understand these citizens, who have worked all their lives to have a few savings.
Îi înţeleg pe aceşti cetăţeni care au muncit toată viaţa ca să aibă câteva economii.
EnglishUseful for migrant workers whose family still lives in their country of origin.
Util lucrătorilor migranţi ale căror familii locuiesc în continuare în ţara de origine.
EnglishIs it ever right to test on animals in order to potentially save the lives of humans?
Este corect să efectuăm experimente pe animale pentru a salva poate vieţi omeneşti?
EnglishEgyptian youngsters are putting their lives at risk for the same values that we hold.
Tinerii egipteni își riscă viața pentru aceleași valori pe care le protejăm și noi.
EnglishIt brought new hope as well that innocent civilian lives would be spared.
Aceasta a dat o nouă speranță că viețile nevinovate ale civililor vor fi cruțate.
EnglishEven in private lives, having good neighbours is a great asset to anybody.
Chiar și în viața privată, a avea vecini buni este un mare avantaj pentru oricine.
EnglishDo you agree that this has been a worthy tribute to those who lost their lives?
Sunteţi de acord că acesta a fost un omagiu adecvat adus celor care şi-au pierdut viaţa?
EnglishSimplifying the lives of European citizens is one of the EU's concerns.
Simplificarea vieții cetățenilor europeni reprezintă una dintre preocupările UE.
EnglishI hope that the Irish Government lives up to its commitment to do so this year.
Sper ca în acest an guvernul irlandez să îşi îndeplinească angajamentul.
EnglishRosita is from Italy, but lives and works in France with her husband and 3 children.
Rosita, din Italia, locuieşte şi lucrează în Franţa, împreună cu soţul şi cei 3 copii.

Aprende otras palabras

English
  • their lives

Incluso más traducciones en el diccionario español-alemán de bab.la.