Cómo se dice "them" en rumano

EN

"them" en rumano

volume_up
them {pron.}

EN them
volume_up
{pronombre}

them (también: they)
volume_up
ele {pron.}
These devices also use power, so turn them off if you don't need them.
Aceste dispozitive utilizează și ele energie, așa că dezactivați--le dacă nu aveți nevoie de ele.
The key to overcoming them is to anticipate them and act quickly.
Ele pot fi însă depăşite, dacă sunt anticipate şi dacă se acţionează rapid.
But we now have every chance of dealing with them and not repeating them.
Însă acum avem posibilitatea de a ne ocupa de ele și de a nu le repeta.
them
volume_up
pe ei {pron.}
I think most people would agree that it would benefit us and it would benefit them.
Cred că majoritatea oamenilor sunt de acord cu faptul că ne-ar avantaja atât pe noi, cât și pe ei.
It has led to a tourist boom and I would have thought countries like Greece would be very jealous of them.
A condus la un boom turistic şi aş fi crezut că ţări ca Grecia ar fi foarte geloase pe ei.
Again, we have to ask: who do the representatives of the Member States represent, if the EU represents them?
Trebuie să ne întrebăm din nou: pe cine reprezintă reprezentanții statelor membre, dacă UE îi reprezintă pe ei?
them

Ejemplos de uso para "them" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishOnly they first have to obtain a piece of paper giving them permission for that.
Doar că trebuie să obţină un document care să le dea permisiunea pentru aceasta.
EnglishMy colleagues probably consider them better partners than the current government.
Colegii mei îi consideră probabil a fi parteneri mai buni decât actualul guvern.
EnglishTo achieve them, it is necessary to take a number of measures at the same time.
Pentru a le obține, este necesar ca, în același timp, să luăm o serie de măsuri.
EnglishQuite the contrary: several of them are rich, very rich, in natural resources.
Dimpotrivă: multe dintre acestea sunt bogate, foarte bogate în resurse naturale.
EnglishSettings that keep your programs configured as you had them on your old computer.
Setări care păstrează programele așa cum au fost configurate în computerul vechi.
EnglishTo justified public revulsion, it has allowed them to make bonus payments as well.
Spre repulsia publică justificată, le-a permis, de asemenea, să plătească prime.
EnglishThe conditions needed for them to make a return to their countries do not exist.
Nu există condiţii favorabile pentru ca aceștia să se întoarcă în propriile state.
EnglishWe have brought forward a number of points and I will focus on two of them only.
Am evidenţiat câteva aspecte şi mă voi concentra doar asupra a două dintre acestea.
EnglishThat is why efforts are being made to safeguard them, including with labelling.
Din acest motiv se fac eforturi pentru a le proteja, inclusiv prin etichetare.
EnglishMy apologies to the interpreters for forcing them to pronounce this tongue twister.
Scuzele mele interpreţilor pentru că i-am forţat să pronunţe acest nume dificil.
EnglishGet them now Ena
Aflați cum să instalați limbi suplimentare pentru Windows. Obțineți-le acum
EnglishRemind them of something we were taught, namely: 'do not talk to strangers.'
Amintiţi-le ceva ce şi noi am fost învăţaţi, şi anume: "nu vorbiţi cu străinii”.
EnglishThe majority of them referred to the limitations of the budget and its structure.
Majoritatea acestora s-au referit la limitările bugetului şi la structura acestuia.
EnglishTherefore, we are asking them to engage with us on shared, universal principles.
Prin urmare, le cerem să ni se alăture în adoptarea principiilor comune, universale.
EnglishThey want to continue living there, but this is being made difficult for them.
Ei doresc să continue să trăiască acolo, dar acest lucru devine dificil pentru ei.
EnglishWe very often resort to purely emotional assessments and base them on our emotions.
Recurgem foarte adesea la afirmații pur emoționale, bazate pe emoțiile noastre.
EnglishIt seems only right to me that we should support them as far as is justified.
Mi se pare corect să-i sprijinim în măsura în care acest lucru este justificat.
EnglishThey must nonetheless be repeated time and again because nobody listens to them.
Cu toate acestea, trebuie repetate de nenumărate ori, deoarece nimeni nu le ascultă.
EnglishSave your files to SkyDrive, and get to them on your phone, tablet, PC, or Mac.
Salvați-vă fișierele pe SkyDrive și accesați-le de pe telefon, tabletă, PC sau Mac.
EnglishChoose Until I watch to automatically delete shows after you finish watching them.
Alegeți Până la vizionare pentru a șterge automat emisiunile după ce le vizionați.