Cómo se dice "them all" en rumano

EN

"them all" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "them all" en distintos contextos.

Traducciones similares para them all en rumano

them pronombre
to them pronombre
Romanian
all adjetivo
Romanian
all pronombre

Ejemplos de uso para "them all" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe have a breadth of things to do and we must continue to do all of them.
Avem o multitudine de lucruri de îndeplinit și trebuie să continuăm să le facem.
EnglishI will not go into detail on all of them, but let me highlight the most important ones.
Nu le voi aborda pe toate în detaliu, limitându-mă doar la cele mai importante.
EnglishPart of this is related to the governance arrangements which apply to all of them.
O parte din aceasta este legată de acordurile de guvernanță care li se aplică tuturor.
EnglishDo we have to receive all of them in our countries, on the orders of this organisation?
Trebuie să îi primim pe toţi în ţările noastre, la ordinul acestei organizaţii?
EnglishPerhaps not all of them - in that respect our opinions differ on many points.
Poate că nu de toate - în această privință, opiniile noastre diferă în multe privințe.
EnglishLibraries gather files from different locations and display them all in one place.
Bibliotecile adună fișiere din locații diferite și le afișează pe toate în același loc.
EnglishAll of them were tireless, and showed great professionalism and ability.
Toţi aceştia au fost neobosiţi şi au dovedit mult profesionalism şi pricepere.
EnglishWe need to give them all the support and every possible form of assistance we can.
Trebuie să le oferim tot sprijinul și orice formă posibilă de asistență.
EnglishThis ended only recently with them all being released, virtually without exception.
Acest lucru s-a terminat doar recent când toţi au fost eliberaţi, aproape fără excepţie.
EnglishI am grateful to all those who have supported me; I cannot name them all.
Sunt recunoscător tuturor celor care m-au susţinut; nu îi pot numi pe toţi.
EnglishOur report contains 174 paragraphs, all of them arguments for more Europe.
Raportul nostru conţine 174 de paragrafe, toate fiind argumente pentru mai multă Europă.
EnglishMany remain unknown, but the bravery and devotion of all of them deserve to be remembered.
Mulţi rămân necunoscuţi, însă curajul şi devotamentul tuturor merită să fie comemorat.
EnglishIf you don't fix them, some or all of your files will not be in sync.
Dacă nu le remediați, unele fișiere sau toate fișierele nu vor mai fi în sincronizare.
EnglishWhen you use these operators, you need to type them in all capital letters.
Când utilizați acești operatori, trebuie să îi tastați cu majuscule.
EnglishIf the originals are lost, damaged or deleted, you can restore all of them.
Dacă fișierele originale se pierd, sunt deteriorate sau șterse, le puteți restaura pe toate.
EnglishWe have a series of documents which holds a set of assumptions, all of them rarely discussed.
Avem o serie de documente care cuprind o serie de ipoteze, toate fiind rar discutate.
EnglishJust click the deepest card in the run and drag them all to another column.
Faceți clic pur și simplu pe cartea aflată cel mai adânc în șir și glisați-o în altă coloană.
EnglishI would like to thank all of them for their availability and interesting contributions.
Aş dori să le mulţumesc tuturor pentru disponibilitate şi pentru contribuţiile interesante.
EnglishThe figures look slightly different, but all of them have been hit hard.
Cifrele sunt oarecum diferite, însă toate ţările au fost lovite grav.
EnglishI feel very strongly about every individual's fate here, but not all of them can come to Europe.
Cred cu tărie în șansa fiecărui individ aici, dar nu pot veni toți în Europa.

Aprende otras palabras

English
  • them all

Más traducciones en el diccionario portugués-español.