Cómo se dice "them away" en rumano

EN

"them away" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "them away" en distintos contextos.

Traducciones similares para them away en rumano

them pronombre
to them pronombre
Romanian
away! sustantivo
Romanian
away adjetivo
Romanian
away adverbio
Romanian
away conjunción
Romanian

Ejemplos de uso para "them away" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIn such circumstances, we may not allow women's rights to be taken away from them.
În astfel de circumstanţe, nu putem permite ca femeilor să le fie luate drepturile.
EnglishInstead of giving to European consumers, we are taking away from them.
În loc să le acordăm ajutor consumatorilor europeni, noi stabilim noi impozite.
EnglishDrop a few photos into the conversation and they can see them right away.
Plasați câteva fotografii în conversație și el le poate vedea imediat.
EnglishIf any devices like these are near your PC, turn them off temporarily or move them farther away.
Dacă astfel de dispozitive sunt în apropierea PC-ului, opriți-le temporar sau mutați-le la o distanță mai mare.
EnglishPerhaps it is difficult to get them away from their computers.
Poate că e greu să îi îndepărtăm de la calculator.
EnglishUnfortunately we are still a long way away from them.
Din nefericire, ne aflăm încă departe de acest deziderat.
EnglishInternet Explorer 9 surfaces the websites you love most and puts them one click away.
Internet Explorer 9 scoate în față site-urile Web pe care le apreciați cel mai mult, ca să le puteți accesa cu un singur clic.
EnglishIf any devices like these are near your computer, turn them off temporarily or move them farther away.
Dacă astfel de dispozitive sunt în apropierea computerului, dezactivați-le temporar și mutați-le la o distanță mai mare.
EnglishWhen they did finally intervene, Muslim representatives sent them away, saying that everything was in order.
Atunci când au intervenit în cele din urmă, reprezentanții musulmani i-au alungat, spunând că totul era în ordine.
EnglishThe EU did hold the reins in the global approach to the climate crisis, but you are rapidly throwing them away.
UE a ţinut frâiele în cadrul abordării globale a crizei climatice, dar dumneavoastră le lăsaţi să vă scape cu repeziciune.
EnglishThe United States turned them away.
EnglishRunning up debts was not seen as a problem as it was felt that economic growth would melt them away like the sun melts the ice.
Acumularea de datorii nu era percepută ca o problemă, deoarece se credea că creșterea economică le va topi așa cum topește soarele gheața.
EnglishHe has, sadly, not noticed that there are some 300 000 people in Latvia who have had their basic civil rights taken away from them.
Din nefericire, nu a remarcat că în Letonia există aproximativ 300 000 de oameni cărora li s-au încălcat drepturile civile fundamentale.
EnglishFor this reason, we should express our opposition to the attempt to take the Tibetans' basic tool of communication away from them.
Din acest motiv, ar trebui să ne exprimăm opoziția față de încercarea de a-i lipsi pe tibetani de cel mai important instrument de comunicare.
EnglishIn Ireland, we come from a past where mothers - particularly single mothers - had their babies taken from them and given away to others to be adopted.
În Irlanda, venim dintr-un trecut în care mamelor - în special mamelor singure - le erau luați copiii și dați altora pentru a fi adoptați.
EnglishYou can move objects, open them, change them, throw them away, and perform other actions, all by pointing and clicking with your mouse.
Aveți posibilitatea să mutați obiectele, să le deschideți, să le modificați, să le dați la o parte și să executați alte acțiuni, toate acestea indicând și făcând clic cu mouse-ul.
EnglishWhen people have taken away from them the ability to determine their own futures through the ballot box, then I am afraid that violence becomes the only logical alternative.
Din moment ce oamenii au fost privaţi de posibilitatea de a-şi decide viitorul prin vot, mă tem că violenţa devine singura alternativă logică.
EnglishThe visa regime should not, under any circumstances, isolate the citizens of the Western Balkans or turn them away from the European Union, their nearest neighbour.
Regimul vizelor nu trebuie, în niciun caz, să îi izoleze pe cetățenii Balcanilor de Vest sau să îi îndepărteze de Uniunea Europeană, vecinul lor direct.
EnglishThey would sink into widespread poverty, lose any incentive and motivation to earn wages based on merit and have any responsibility taken away from them.
Acestea s-ar adânci într-o sărăcie fără margini, şi-ar pierde orice stimulent şi orice motivaţie de a câştiga bani pe merit şi nu ar mai avea nicio responsabilitate.
EnglishIt has surely been renamed in order to conceal its true authors - Germany and France - given that the previous name, the 'competitiveness pact', would immediately give them away.
Acesta a fost desigur redenumit pentru a-i ascunde pe adevărații săi autori - Germania și Franța -, întrucât denumirea anterioară, "pactul pentru competitivitate”, le-ar da de gol imediat.

Aprende otras palabras

English
  • them away

Más en el diccionario español-inglés.