Cómo se dice "them down" en rumano

EN

"them down" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "them down" en distintos contextos.

Traducciones similares para them down en rumano

them pronombre
to them pronombre
Romanian
down sustantivo
down adjetivo
Romanian
down adverbio
Romanian
down interjección
Romanian
down !
Romanian

Ejemplos de uso para "them down" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishPeople have paid a high price for peace in Afghanistan, and we must not let them down.
Oamenii au plătit un preț mare pentru pace în Afganistan și nu trebuie să-i dezamăgim.
EnglishWe can only compete with them by driving down the living standards of our workers.
Nu putem concura cu acestea decât prin diminuarea nivelului de trai al lucrătorilor noștri.
EnglishI do not think that citizens would understand if we let them down on this.
Nu cred că, dacă îi dezamăgim, cetăţenii vor putea fi înţelegători.
EnglishMrs Goulard referred to the comments made by Mr King and Mr Enria, and I have noted them down.
Dna Goulard a făcut referire la comentariile făcute de dl King și dl Enria și le-am notat.
EnglishTo rearrange items, drag them up or down in the List pane.
Pentru a rearanja elementele, glisați-le în sus sau în jos în panoul listei.
EnglishTo rearrange items, drag them up or down in the List pane.
Pentru a rearanja elementele, glisați-le în sus sau în jos în panoul Listă.
EnglishWe have to track them down, close them down, prosecute them and protect the citizens of the European Union.
Trebuie să le urmărim, să le închidem, să le punem sub acuzare și să protejăm cetățenii Uniunii Europene.
EnglishI would ask those displaying them to now take them down.
Îi rog pe cei care le afișează să le dea acum jos.
EnglishTheir names are forcefully distorted; they are not allowed to write them down in accordance with the Polish spelling.
Numele lor sunt denaturate în mod forțat, nefiindu-le permis să le scrie în acord cu ortografia poloneză.
EnglishThe Hungarian Government closed them down in 1961.
EnglishIt’s still a good idea to close desktop apps when you're done using them, particularly before shutting down your PC.
Este o idee încă bună să închideți aplicațiile desktop când nu le mai utilizați, mai ales înainte de a închide PC-ul.
EnglishI will boil them down to three measures.
EnglishIt's still a good idea to close desktop applications when you've finished using them, particularly before shutting down your PC.
Este o idee încă bună să închideți aplicațiile desktop când nu le mai utilizați, mai ales înainte de a închide PC-ul.
EnglishWith today's vote to accept the three heads of these new Authorities we are giving the green light for them to get down to work.
Acceptând prin votul de astăzi cei trei directori ai acestor autorități noi, le dăm cale liberă pentru a începe munca.
EnglishEurope must not let them down.
Europa nu trebuie să îi dezamăgească.
EnglishI hope the EU will not let them down.
EnglishWrite them down, print them, or bookmark this page (mark it as a Favorite) to make it easier to find this topic again.
Notați-le, imprimați-le sau marcați în document această pagină (marcați-o ca Preferință) pentru a facilita găsirea ulterioară a acestui subiect.
EnglishPlease do not let them down.
EnglishWe must not let them down.
EnglishTo download files on SkyDrive to your PC, swipe down on them or right-click them, and then tap or click Download.
Pentru a descărca fișierele de pe SkyDrive pe PC, trageți cu degetul în jos de ele sau faceți clic dreapta pe ele și apoi atingeți sau faceți clic pe Descărcare.

Aprende otras palabras

English
  • them down

Más traducciones en el diccionario francés-español de bab.la.