Cómo se dice "them up" en rumano

EN

"them up" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "them up" en distintos contextos.

Traducciones similares para them up en rumano

them pronombre
to them pronombre
Romanian
up adverbio
Romanian
up! interjección
Romanian

Ejemplos de uso para "them up" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishTo help ensure that you don't lose your files, you should back them up regularly.
Pentru a vă asigura că nu pierdeți fișierele, ar trebui să le faceți regulat copii de rezervă.
EnglishOf course, we have a lot of resolutions, but the challenge is how to live up to them.
Desigur, avem multe rezoluții, dar provocarea este acum de a ne ridica la nivelul acestora.
EnglishThey are opening up to them, and are clearly recognising the role of civil society.
Sunt mai deschise şi recunosc în mod clar rolul societăţii civile.
EnglishThey are used to dismissing our words because we never back them up with deeds.
Aceştia sunt obişnuiţi să respingă afirmaţiile noastre, deoarece nu le-am secondat niciodată cu fapte.
EnglishThrow them up there and get to them from anywhere you're online.
Încărcați-le și ajungeți la ele de oriunde, atunci când sunteți online.
EnglishIt remains for you, Commissioner, to duly follow them up.
Punerea adecvată în aplicare a acestora rămâne în grija dumneavoastră, dnă comisar.
EnglishTo rearrange items, drag them up or down in the List pane.
Pentru a rearanja elementele, glisați-le în sus sau în jos în panoul listei.
EnglishTo rearrange items, drag them up or down in the List pane.
Pentru a rearanja elementele, glisați-le în sus sau în jos în panoul Listă.
EnglishIt is up to them to settle the matter with the manufacturer.
Tot lui îi revine şi sarcina de a ajunge la un compromis cu fabricantul.
EnglishThis would enable them to set up their own business and promote entrepreneurship.
Acest credit le-ar permite înfiinţarea de afaceri proprii şi ar asigura promovarea activităţilor antreprenoriale.
EnglishYou cannot expect them to conjure up something within a few months.
Nu vă puteți aștepta să încropească ceva în câteva luni.
EnglishThey would be meaningless without a budget to back them up.
Acestea ar fi lipsite de sens fără un buget care să le susțină.
EnglishSo far, only accusations have been levelled at us without any credible proof to back them up.
Până acum nu ne-au fost oferite decât acuzaţii în sprijinul cărora nu a fost adusă nicio dovadă credibilă.
EnglishIn retaliation, criminal proceedings were brought against them on trumped up charges of terrorism.
Drept răzbunare, acestora li s-au iniţiat proceduri penale pe baza unor acuzaţii de terorism inventate.
EnglishYou can also link them using “Clean up contacts,” link them manually, and unlink them.
De asemenea, le puteți lega folosind „Curățare persoane de contact”, le puteți lega manual și puteți anula legarea lor.
EnglishWe also ought to examine them and bring them up to date.
Ar trebui să le examinăm şi pe acestea şi să le actualizăm.
EnglishYou can get apps in the Windows Store and use them on up to five Windows 8 and Windows RT PCs.
Puteți obține aplicații din Magazinul Windows și le puteți utiliza pe până la cinci PC-uri Windows 8 și Windows RT.
EnglishYou can get apps from the Windows Store and use them on up to five Windows 8 and Windows RT PCs.
Puteți obține aplicații din Magazinul Windows și le puteți utiliza pe până la cinci PC-uri Windows 8 și Windows RT.
EnglishIf the Europeans had gone to London with a policy position, who would have actually been able to stand up against them?
Dacă europenii s-ar fi dus la Londra cu o poziţie politică, cine li s-ar mai fi putut împotrivi?
EnglishFor more information about user accounts and setting them up, see What is a user account?
Pentru mai multe informații despre conturile de utilizator și despre configurarea lor, consultați Ce este un cont de utilizator?.

Aprende otras palabras

English
  • them up

Más traducciones en el diccionario español-francés.