Cómo se dice "them were" en rumano

EN

"them were" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "them were" en distintos contextos.

Traducciones similares para them were en rumano

them pronombre
to them pronombre
Romanian
to be verbo

Ejemplos de uso para "them were" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishRemind them of something we were taught, namely: 'do not talk to strangers.'
Amintiţi-le ceva ce şi noi am fost învăţaţi, şi anume: "nu vorbiţi cu străinii”.
EnglishAll of them were tireless, and showed great professionalism and ability.
Toţi aceştia au fost neobosiţi şi au dovedit mult profesionalism şi pricepere.
EnglishSome of them were next to impossible only a few years ago.
În urmă cu doar câţiva ani, unele dintre acestea păreau aproape imposibile.
EnglishOn 20 March, more than 10 000 of them were effectively stopped from voting by the authorities.
La 20 martie, mai mult de 10 000 dintre aceștia au fost efectiv împiedicați de autorități să voteze.
EnglishOur thoughts can only go out to them today as they were cut down in the prime of life.
Nu putem decât să ne îndreptăm gândurile spre ei astăzi, având în vedere că au fost ucişi în floarea vârstei.
EnglishMost of them were completely depleted after the earthquake.
Majoritatea acestora au fost complet epuizate după cutremur.
EnglishMen were separated from their families and brought to prison camps where many of them died or were executed.
Bărbații au fost separați de familiile lor și duși în lagăre, unde mulți dintre ei au murit sau au fost executați.
EnglishWe regret the fact that none of them were allowed to participate in the 20th anniversary ceremony of the Sakharov Prize.
Regretăm faptul că niciunuia dintre ei nu i s-a permis să participe la cea de-a 20-a ceremonie aniversară a premiului Sakharov.
EnglishMany of them were blinded.
Multe dintre acestea şi-au pierdut vederea.
EnglishHe said to those who oppressed him, who were his brothers, that he did not hate them, but that they were not going to impose their will through fear.
Le-a spus celor care îl oprimau, care erau fraţii lui, că nu îi urăşte, dar că nu îşi vor impune voinţa prin teamă.
EnglishIn a large port in one country, 420 containers containing high-quality electronic waste were checked and 360 of them were illegal.
Într-un port mare dintr-o țară au fost verificate 420 de containere cu deșeuri electronice de înaltă calitate și 360 dintre acestea erau ilegale.
EnglishWhat is more, those countries - and that includes my own country, Poland - are basically going to have decisions imposed on them which were made without their involvement.
Mai mult, țărilor respective, inclusiv țării mele, Polonia, li se vor impune decizii luate fără implicarea lor.
EnglishJust last week in Prato, my hometown, more than 73 000 counterfeit items were seized and the majority of them were textile products.
Chiar săptămâna trecută, în Prato, orașul din care provin, au fost confiscate peste 73 000 de articole contrafăcute, iar majoritatea erau produse textile.
English638 of them were elected on the basis of an explicit promise that they would put the European Constitution to a referendum before they ratified it.
638 dintre ei au fost aleşi în temeiul unei promisiuni explicite de supunere a Constituţiei europene unui referendum înainte de a o ratifica.
EnglishThe charges against them were fabricated and they have been imprisoned solely for exercising their right to freedom of expression and association.
Acuzaţiile împotriva acestora au fost fabricate şi ei au fost închişi numai pentru că şi-au exercitat dreptul la libertatea de expresie şi de asociere.
EnglishThe issues at stake are very important, and many of them were raised during this discussion, such as the impact on high-frequency trading.
Problemele actuale sunt foarte importante și multe dintre ele au fost menționate în discuții, precum impactul asupra operațiunilor comerciale cu frecvență ridicată.
EnglishI am struck that the common denominator with this Commission is the sheer number of them that were communists, or were very close to communism.
Mă şochează faptul că numitorul comun al acestei Comisii este faptul că mulţi dintre membri săi au fost comunişti sau au avut legături apropiate cu comunismul.
EnglishWe did not receive any clear responses when we asked them whether they were prepared to make all lobbyist contact with the financial industry transparent.
Nu am primit niciun răspuns clar atunci când i-am întrebat dacă sunt pregătiți să facă transparente toate contactele de lobby cu industria financiară.
EnglishI could even add that the Council is of the opinion that I treated the European Parliament much better than I treated them, so they were not pleased at all.
Aş putea chiar să adaug că opinia Consiliului este că am tratat Parlamentul European mult mai bine decât i-am tratat pe ei, astfel că nu au fost deloc mulţumiţi.
EnglishJust over 10 years ago, the European Union passed a directive intended to protect laying hens from the appalling rearing conditions in which too many farms were keeping them.
Acum mai bine de 10 ani, Uniunea Europeană vota o directivă menită a proteja găinile ouătoare de condițiile îngrozitoare în care erau crescute în mult prea multe ferme.

Aprende otras palabras

English
  • them were

Incluso más traducciones en el diccionario portugués-español de bab.la.