Cómo se dice "theme" en rumano

EN

"theme" en rumano

volume_up
theme {sustantivo}

EN theme
volume_up
{sustantivo}

theme (también: subject, topic)
Under Theme, select the Windows Classic theme in the drop-down list, and then click OK.
Sub Temă, selectați tema Windows Clasic din lista verticală, apoi faceți clic pe OK.
Right-click the theme that you want to delete, and then click Delete theme.
Faceți clic dreapta pe tema pe care doriți să o ștergeți, apoi faceți clic pe Ștergere temă.
Right-click the theme, and then click Save theme for sharing.
Faceți clic cu butonul din dreapta pe o temă, apoi faceți clic pe Salvare temă pentru partajare.
theme (también: subject)
volume_up
temă {f} (subiect)
Under Theme, select the Windows Classic theme in the drop-down list, and then click OK.
Sub Temă, selectați tema Windows Clasic din lista verticală, apoi faceți clic pe OK.
Right-click the theme that you want to delete, and then click Delete theme.
Faceți clic dreapta pe tema pe care doriți să o ștergeți, apoi faceți clic pe Ștergere temă.
Right-click the theme, and then click Save theme for sharing.
Faceți clic cu butonul din dreapta pe o temă, apoi faceți clic pe Salvare temă pentru partajare.
theme (también: cause, individual, matter, object)
I would like to continue with another theme, which Mr Verhofstadt discussed.
Aş vrea să continui cu un alt subiect, pe care l-a discutat dl Verhofstadt.
The second theme is that of the external borders.
Al doilea subiect este legat de frontierele externe.
Am ajuns acum la cel de-al treilea subiect.

Ejemplos de uso para "theme" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIn some cases, the European Commission may propose new legislation on the theme.
În unele cazuri, Comisia Europeană poate propune o nouă legislaţie în domeniul respectiv.
EnglishIn this regard, it will surely be wholly beneficial to dedicate the year 2011 to this theme.
În acest sens, dedicarea anului 2011 în acest scop va fi cu siguranţă un lucru benefic.
EnglishFor information about customizing and saving themes, see Create a theme.
Pentru informații despre particularizarea și salvarea temelor, consultați Crearea unei teme.
EnglishThe common theme that stretches all the way back to the first Lomé Convention was trade.
Laitmotivul începând cu prima Convenţie de la Lomé a fost comerţul.
EnglishI am now going to answer five questions, which are grouped together and cover the same theme.
Voi răspunde așadar celor cinci întrebări care sunt regrupate și acoperă aceeași tematică.
EnglishYou can use your own pictures or pictures that Windows provides as part of a theme.
Este posibil să utilizați imagini personale sau imaginile furnizate de Windows ca parte a unei teme.
EnglishThe game from which the images in this theme were taken may not be suitable for young children.
Jocul din care au fost preluate imaginile acestei teme poate să nu fie potrivit pentru copiii mici.
EnglishI would also like to emphasise that there is a recurring theme among all these Member States.
Aș dori să evidențiez și faptul că există un element care se tot repetă în toate aceste state membre.
EnglishTo change the theme's default slide show pictures or settings, click Desktop Background.
Pentru a modifica imaginile sau setările expunerii de diapozitive implicite a temei, faceți clic pe Fundal desktop.
EnglishMake way for this adorable free theme for Windows.
Deschideți calea acestei adorabile teme gratuite pentru Windows.
English(Warning: downloading this theme may cause people to stand over your shoulder making baby talk.)
(Avertisment: descărcarea acestei teme poate face ca oamenii să vi se uite peste umăr bolborosind precum copiii.)
EnglishThe game from which the images in this theme were taken is not classified as suitable for young children.
Jocul din care au fost împrumutate imaginile acestei teme nu este clasificat ca potrivit pentru copiii mici.
EnglishThe film from which the images in this theme were taken is not classified as suitable for young children.
Filmul din care au fost împrumutate imaginile acestei teme nu este clasificat ca potrivit pentru copiii mici.
EnglishWith the exception of the Windows 7 theme, all of the Aero themes include a desktop background slide show.
Cu excepția temei Windows 7, toatele temele Aero includ o expunere de diapozitive pentru fundalul desktopului.
EnglishBy default, all of the pictures associated with a theme are selected and will be part of the slide show.
În mod implicit, toate imaginile asociate unei teme sunt selectate și vor face parte din expunerea de diapozitive.
EnglishThe report's main theme is a call to protect the strategic autonomy of the EU in the field of security and defence.
Raportul solicită în principal protejarea autonomiei strategice a UE în domeniul securității și apărării.
EnglishFor more information, see Create a theme.
Pentru mai multe informații, consultați Crearea unei teme.
EnglishThe new theme name will appear under My Themes.
Numele noii teme va apărea sub Temele mele.
EnglishMrs Brantner, again your common theme to me of trying to get as much detail as possible: I think it is very important.
Doamnă Brantner, ca de obicei, încercaţi să obţineţi cât mai multe detalii posibil: Cred că este foarte important.
EnglishEmployment should be, and is, the key theme of the three reports before us this morning.
Ocuparea forţei de muncă ar trebui să fie, şi este, subiectul-cheie al celor trei rapoarte prezentate înaintea noastră, în cursul acestei dimineţi.