Cómo se dice "theoretical" en rumano

EN

"theoretical" en rumano

EN theoretical
volume_up
{adjetivo}

theoretical (también: theoretic)
volume_up
teoretic {adj. m}
Nu este un exerciţiu teoretic.
Even the proposals you make in connection with the 'use-it-or-lose-it' clause are still theoretical law.
Chiar şi propunerile pe care le faceţi în legătură cu clauza "foloseşti sau pierzi” ţin totuşi de dreptul teoretic.
We are not talking here about a theoretical gadget or a European gimmick; we are talking about a clear need and about real progress for Europe.
Nu vorbim aici despre un truc teoretic sau despre un șiretlic european; vorbim despre o nevoie clară și despre un progres real pentru Europa.

Sinónimos (inglés) para "theoretical":

theoretical
English

Ejemplos de uso para "theoretical" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThis is not entirely theoretical as the case of the Danish cartoons illustrates.
Această situaţie nu este una pur teoretică, după cum arată cazul desenelor animate daneze.
EnglishThese lessons tell us that there is no such thing as theoretical safety.
Aceste lecții ne spun că siguranța teoretică nu există.
EnglishIt can be said that their safety is ever more theoretical: everything will be fine, as long as nothing happens.
Se poate spune că siguranța acestora este tot mai teoretică: totul va fi bine atâta timp cât nu se va întâmpla nimic.
EnglishIt is not a kind of theoretical virtuality.
Nu este un fel de posibilitate teoretică.
EnglishWe are not talking about theoretical cases.
EnglishPlease intervene immediately, because things are not as theoretical as you explained but, be that as it may, I thank you.
Vă rog să interveniți imediat, deoarece lucrurile nu sunt atât de teoretice pe cât ați explicat dar, chiar și așa, vă mulțumesc.
EnglishThere are four theoretical options.
Englishtheoretical and practical training
Englishtheoretical and practical training
EnglishHowever, we must achieve even more and turn theoretical gender equality into real, tangible gender equality, which is applied in everyday life.
Însă trebuie să obținem și mai mult și să transformăm egalitatea de gen teoretică în egalitate de gen reală, tangibilă, aplicată în viața de zi cu zi.
EnglishI believe that the concrete task of the Commission is to promote all of these issues, while that of Parliament is to strengthen theoretical and political support.
Cred că sarcina concretă a Comisiei este de a promova toate aceste chestiuni, în timp ce Parlamentul are misiunea de a consolida susținerea teoretică și politică.
EnglishThus, we need to clarify what the forecast for 2020 is without energy efficiency - more from a purely theoretical point of view - and then simply cut it by 20%.
Prin urmare, trebuie să clarificăm care sunt previziunile pentru 2020 fără eficiență energetică - mai mult din perspectivă pur teoretică - și apoi pur și simplu să le reducem cu 20 %.
EnglishIt would not be good if it were a dead letter and the citizens had the impression we are only giving them the theoretical possibility of participating in a legislative initiative.
Nu ar fi indicat să rămână doar literă moartă, caz în care cetățenii ar avea impresia că le acordăm doar posibilitatea teoretică de a participa la inițiativa legislativă.
EnglishThe compromise of increasing expenditure by 2.30% seems acceptable, since this figure is actually lower than estimated inflation and would represent a theoretical saving.
Compromisul privind creșterea cheltuielilor cu 2,3 % pare acceptabil, întrucât această cifră este de fapt mai scăzută decât inflația estimată și ar reprezenta o economie teoretică.