EN unexpectedly
volume_up
{adverbio}

unexpectedly
Nuclear accidents occur without warning and unexpectedly.
Accidentele nucleare se întâmplă fără avertisment și pe neașteptate.
They turn up unexpectedly, both inside and outside the EU.
Apar pe neașteptate, atât în interiorul, cât și în afara UE.
This is called Automatic Crash Recovery, and it lets you pick up where you left off in case Internet Explorer unexpectedly closes.
Acest lucru se numește Recuperare automată după cădere și vă lasă să reveniți acolo unde erați când Internet Explorer s-a închis pe neașteptate.
unexpectedly (también: abruptly, all of a sudden, sharply, suddenly)
volume_up
brusc {adv.}
Unexpectedly, they have listened to this institution, something which I hope will be repeated in the future.
Brusc, acestea au auzit de această instituţie, lucru care sper să se repete în viitor.
The results of this damage might include messages appearing unexpectedly, programs starting or closing automatically, or Windows shutting down suddenly.
Rezultatele acestei deteriorări includ mesaje care apar neașteptat, programe care pornesc sau se închid automat sau Windows se închide brusc.
unexpectedly
volume_up
tam-nesam {adv.} [coloq.] (pe neașteptate)

Sinónimos (inglés) para "unexpectedly":

unexpectedly

Ejemplos de uso para "unexpectedly" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishYour home page, mouse pointer, or search program changes unexpectedly.
Pagina de pornire, indicatorul mouse-ului sau căutarea programului se modifică în mod neașteptat.
EnglishFollowing the Fukushima disaster, the resulting security issues have made this issue unexpectedly acute.
În urma dezastrului de la Fukushima, aspectele legate de securitate au făcut din această problemă una neașteptat de acută.
EnglishTo avoid losing work unexpectedly due to a power failure or other problem, save your document every few minutes.
Pentru a evita pierderea neașteptată a lucrului, datorită unei căderi de curent sau a altei probleme, salvați documentul la intervale de câteva minute.
EnglishThey happen unexpectedly.
EnglishIf you fall ill unexpectedly during a trip to an EU country and you need to visit a doctor, you don't need to cut short your visit to return home for treatment.
Dacă vă îmbolnăviţi pe durata călătoriei într-o altă ţară din UE şi trebuie să consultaţi un medic, nu sunteţi nevoit(ă) să vă întoarceţi acasă.
EnglishIf one or more of your tabs closes or crashes unexpectedly, they’re automatically reloaded, and you’re returned to the site you were on before the crash.
Dacă una sau mai multe file se închid sau se defectează în mod neașteptat, ele se reîncarcă automat și veți fi readus la site-ul în care vă aflați înainte de defecțiune.
EnglishWhile you are working in a file, you should save it frequently to avoid losing data unexpectedly due to a power failure or other problem.
În timp ce lucrați într-un fișier, se recomandă ca acesta să se salveze în mod frecvent, pentru a evita pierderile neprevăzute de date cauzate de căderi de tensiune sau de alte probleme.
EnglishIf one or more of your tabs unexpectedly closes or crashes, your tabs are automatically reloaded and you are returned to the site you were on before the crash.
Dacă una sau mai multe file se închid sau se defectează în mod neașteptat, filele se reîncarcă automat și veți fi readus la site-ul în care vă aflați înainte de defecțiune.
EnglishWhile you're working with a file in a program, you should save it frequently to avoid losing data unexpectedly due to a power failure or other problems.
În timp ce lucrați cu un fișier într-un program, se recomandă să îl salvați frecvent, pentru a evita pierderile neprevăzute de date cauzate de căderi de tensiune sau de alte probleme.