EN arrived
volume_up
{verbo}

1. "past simple"

arrived
He arrived at Damascus airport and was imprisoned.
Han ankom till flygplatsen i Damaskus och greps.
On 16 May 2000, the British submarine ”HMS Tireless”, which had suffered a breakdown in its nuclear reactor cooling system, arrived in the harbour of Gibraltar.
Den 16 maj 2000 ankom den brittiska ubåten "HSM Tireless", vars system för nedkylning av kärnreaktorerna hade gått sönder, till hamnen i Gibraltar.

Ejemplos de uso para "arrived" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThis information had not arrived by the time of the printing of this resolution.
När den här resolutionen trycktes hade vi fortfarande inte fått den informationen.
EnglishThe solution arrived at in Kosovo might perhaps serve as a model in principle.
Den lösning som nåddes i Kosovo kan kanske fungera som en principiell modell.
EnglishToday, the French Mistral-type helicopter carrier arrived in St Petersburg.
I dag anlände ett franskt helikopterfartyg av typen Mistral till Sankt Petersburg.
EnglishAt Parliament's suggestion, a different arrangement was arrived at last year.
På initiativ av Europaparlamentet försökte man förra året finna andra samarbetssätt.
EnglishMr Fischer said: ‘ I am leaving Naples more concerned than when I arrived’.
Dominique de Villepin sade: ” Jag kommer inte att godta urvattnade kompromisser. ”
EnglishRemember that the book must have arrived to the library at the return date.
Kom ihåg att boken ska vara oss tillhanda senast dagen för återlämningsdatum.
EnglishIt reminds me of when we arrived in Parliament two and a half years ago.
Det erinrade mig om vår ankomst till parlamentet för två och ett halvt år sedan.
EnglishThe text we have arrived at is based on a consensus with the social partners.
Den text vi åstadkommit bygger på samförstånd med arbetsmarknadens parter.
EnglishSome fell prey to traffickers in human beings, others arrived here independently.
Vissa har fallit offer för människosmugglare, andra har tagit sig hit på eget initiativ.
EnglishThe Colajanni report has arrived far too late, but better late than never.
Colajannibetänkandet kommer egentligen alldeles för sent men bättre sent än aldrig.
EnglishAdmittedly, you once arrived late, but I did not send the motorcycle escorts for you.
Visserligen kom ni sent, men jag skickade inte motorcykeleskorterna för att hämta er.
EnglishWe have arrived at a crucial moment for the area of freedom, security and justice.
Detta är ett mycket viktigt redskap i kampen mot terrorism och organiserad brottslighet.
EnglishMr Fischer said: ‘I am leaving Naples more concerned than when I arrived’.
Joschka Fischer sade: ”Jag är mer oroad när jag åker från Neapel än när jag kom hit.”
EnglishWhen we first arrived here, we were helped by this girl who took us up to Castlegard.
När vi kom hit, blev vi hjälpta av en flicka. som tog oss till Castlegard.
EnglishThe text on which we voted is a good text and we arrived at a good compromise.
Den text vi har röstat igenom är en bra text och vi har nått fram till en bra kompromiss.
EnglishWe are not primarily concerned about the 20 000 who arrived in Lampedusa.
Vi är inte främst oroade över de 20 000 personer som anlände till Lampedusa.
EnglishReports were sent to the wrong people, were seriously delayed or never arrived.
Det förekom att rapporter skickades fel, blev kraftigt försenade, eller aldrig nådde fram.
EnglishWe had already expected these in 2002, but they have still not arrived!
Vi hade förväntat oss detta redan under 2002, men fortfarande har inget hänt!
EnglishThe first day of that has now arrived, and I have still not received a reply.
Nåväl, den började i dag, men jag har fortfarande inte fått något svar.
EnglishThe Commissioner has, at last, arrived, having survived the traffic jams.
Till slut har kommissionären lyckats ta sig hit, trots trafikstockningarna.