Cómo se dice "assembly line" en sueco

EN

"assembly line" en sueco

EN assembly line
volume_up
{sustantivo}

1. negocios

assembly line
All in all, however, I am dissatisfied, in particular as the pressure of time was so great that the assembly-line voting did not produce a conclusive result.
Men totalt sett är jag missnöjd, särskilt som tidspressen var så stor, att löpande band-omröstningen inte ledde till något invändningsfritt resultat.
In this era of globalisation, when products are increasingly the result of a journey through an international assembly line, it is difficult to know their 'nationality'.
I denna globaliseringens tid, då en produkt alltmer är resultatet av en resa genom ett internationellt löpande band, är det svårt att avgöra vilken ”nationalitet” en produkt har.

2. Otros

assembly line (también: conveyer belt, conveyor belt)
All in all, however, I am dissatisfied, in particular as the pressure of time was so great that the assembly-line voting did not produce a conclusive result.
Men totalt sett är jag missnöjd, särskilt som tidspressen var så stor, att löpande band-omröstningen inte ledde till något invändningsfritt resultat.
In this era of globalisation, when products are increasingly the result of a journey through an international assembly line, it is difficult to know their 'nationality'.
I denna globaliseringens tid, då en produkt alltmer är resultatet av en resa genom ett internationellt löpande band, är det svårt att avgöra vilken ”nationalitet” en produkt har.
assembly line

Sinónimos (inglés) para "assembly line":

assembly line

Ejemplos de uso para "assembly line" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe new right of association and assembly is now in line with European standards.
Den nya förenings- och stiftelserätten motsvarar dock europeisk standard.
EnglishKeep the assembly line up here.
EnglishIn the case of Libya, the United Nations General Assembly acted in line with the European Parliament resolution and took a correct and timely decision.
I fallet Libyen agerade FN:s generalförsamling i överensstämmelse med parlamentets resolution och fattade ett korrekt beslut i rätt tid.
EnglishThe first salvos were fired by the English when the United Kingdom repatriated British Leyland's motor vehicle assembly line, which had previously been sited in Wallonia.
De första salvorna avfyrades av engelsmännen då British Leylands löpande bands-produktion togs hem till Förenade kungariket, dittills etablerat i Vallonien.