EN assessable
volume_up
{adjetivo}

assessable (también: taxable)
assessable
assessable (también: evaluable)
For example, it is important that the Bank should work with clear, assessable objectives so that we might in actual fact ensure that the resources are used efficiently.
Det är exempelvis viktigt att banken arbetar med tydliga, utvärderingsbara mål, så att vi faktiskt kan säkerställa att resurserna används effektivt.

Ejemplos de uso para "assessable" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe only thing that is really incumbent upon us is for us to have the assessable public financial resources to achieve the objectives we have set ourselves in the short, medium and long term.
Det enda som verkligen åligger oss är att ha de offentliga finansiella resurserna tillgängliga för att vi ska kunna uppnå de mål som vi har åtagit oss på kort, medellång och lång sikt.