EN bathe
volume_up
{sustantivo}

1. Gran Bretaña

bathe (también: bath, dip, swim, bathing)
Apart from bathing, there are now activities such as surfing, windsurfing and sailing.
Bortsett från bad finns det nu aktiviteter som surfing, vindsurfing och segling.
Who takes their computer with them on holiday to find out whether they can bathe within microbiological safety limits?
Vem tar med sig datorn på semestern för att ta reda på om de kan ta ett bad inom de mikrobiologiska säkerhetsgränserna?
To reduce the risks related to bathing, a bathing water directive was introduced in 1976.
För att minska riskerna i samband med bad infördes ett badvattendirektiv 1976.
bathe (también: bath, dip, duck)
bathe (también: bath, bathing)
volume_up
badning {gén. com.}
Furthermore, we are opposed to extending the scope of the directive to include water activities in addition to bathing.
Dessutom motsätter vi oss en utvidgning av direktivets omfattning till andra vattenaktiviteter än badning.

Sinónimos (inglés) para "bathe":

bathe
English
bath

Ejemplos de uso para "bathe" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishPeople in northern or non-tourist regions also have the right to bathe in safety.
Människor i norr eller i områden som inte lockar turister har också rätt till säkra badvatten.
EnglishIf dogs drink the water they die, and if children bathe in it they vomit and suffer an upset stomach.
Om hundar dricker vattnet dör de och om barn badar i det kräks de och får magsjuka.
EnglishNot only with tourists, either: the local people also bathe on their beaches, something they did not do 50 years ago.
Inte bara med turister heller: lokalbefolkningen badar också på stränderna, något de inte gjorde för 50 år sedan.
EnglishWho takes their computer with them on holiday to find out whether they can bathe within microbiological safety limits?
Lokalradion och de traditionella skyltarna, som är lätta att hålla aktuella, tycker jag räcker gott för att upplysa allmänheten.
EnglishWe bathe in a sea of experience.
EnglishNot only with tourists, either: the local people also bathe on their beaches, something they did not do 50 years ago.
Allt det här betyder att Europas medborgare vill ha samma kvalitet på badvattnet oavsett i vilket land eller på vilken plats de badar.
EnglishI would also like to stress that I share the worries that new emerging pollutants are increasingly being detected in the waters we drink or bathe in.
Jag vill också påpeka att jag delar oron över att nya föroreningar ständigt upptäcks i vårt drickvatten och badvatten.
EnglishBathe the Stifmeister.
EnglishWhen conditions are at their worst you cannot bathe or fish in the sea, and we need effective measures to restore the Baltic to its natural state.
Vi är väl medvetna om att EU trots sina utökade ansvarsområden måste hantera dessa ansvarsområden i ett skede av stark budgetåtstramning och svag ekonomisk tillväxt.
EnglishAfter Kosovo, Chechnya, Afghanistan, to cite but a few of the tragedies which bathe our planet in blood, creating such a body is an increasingly urgent matter.
Efter Kosovo, Tjetjenien och Afghanistan, för att bara nämna några av de katastrofer som dränker jorden i blod, blir det alltmer brådskande att bilda en sådan organisation.
EnglishWith effective action we will protect waters in which people bathe, safeguard the supply of clean fish to eat, and improve maritime ecology, especially in enclosed sea areas.
Olja från fartyg är mycket farlig på flera sätt, och av den anledningen måste överträdelser när det gäller föroreningar hanteras bestämt och genom att de som åstadkommer dem görs ansvariga.