Cómo se dice "battlefield" en sueco

EN

"battlefield" en sueco

volume_up
battlefield {sustantivo}

EN battlefield
volume_up
{sustantivo}

1. fuerzas armadas

Standardisation must not be allowed simply to become a battlefield for big business.
Standardiseringen får inte tillåtas bli ett slagfält för storföretagen.
A day will come when the only battlefield will be the marketplace for competing ideas.
En dag kommer det inte att finnas några andra slagfält än mötesplatser för idéer.
Without it, the world would turn into one great battlefield.
Utan dem skulle världen förvandlas till ett enda stort slagfält.

Sinónimos (inglés) para "battlefield":

battlefield

Ejemplos de uso para "battlefield" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIntegration has therefore relocated from the battlefield to the conference hall.
Integrationen har därmed flyttat från slagfältet till konferensbordet.
EnglishThe remains of my grandfather, like many others, lie somewhere in Flanders on the battlefield of the Somme.
Kvarlevorna av min farfar ligger som så många andra någonstans på slagfältet Somme i Flandern.
English- (EL) Mr President, the Internet is the new battlefield.
- (EL) Herr talman! Internet är det nya slagfältet.
EnglishAlthough we have not won, we have achieved a result in this resolution, which does not leave us defeated on the battlefield.
Utan att vinna har vi med denna resolution uppnått ett resultat som inte innebär en förlust.
EnglishAt least 8 000 died, their bodies lost in the blood-soaked quagmire of the battlefield, a field which became a mass grave.
Minst 8 000 dog, deras kroppar försvann i slagfältets blodiga lervälling, ett fält som blev en massgrav.
EnglishThere will always be a battlefield.
EnglishSome scientists have taken the lunacy of Hitler's fascism from the battlefield and are prepared to validate it in the laboratory.
Några vetenskapsmän har tagit vansinnet från Hitlers fascism från slagfältet och är beredda att godkänna det i laboratoriet.
EnglishSouth Asia faces extremism every day, whether on the battlefield in Helmand or on the streets of Peshawar, Lahore and Rawalpindi.
Sydasien står dagligen inför extremism, vare sig det är på slagfältet i Helmand eller på gatorna i Peshawar, Lahore och Rawalpindi.
EnglishWe support a ban on the use of white phosphorus a weapon, but it has other battlefield uses, for example for smokescreen.
Vi stöder ett förbud mot användningen av vit fosfor som vapen, men det har andra användningsområden på slagfältet, till exempel som rökridå.
EnglishSince all future battlefield weapons will be navigated by satellite, it is obvious that Europe will be helping China to rearm.
Eftersom alla framtida krigsvapen kommer att styras av satelliter råder det ingen tvekan om att EU kommer att hjälpa Kina med dess upprustning.
EnglishIt mainly blames the lack of information and approaches that tend to portray the Union as a permanent battlefield between national interests.
Skulden läggs i första hand på bristande information och angreppssätt som tenderar att få unionen att framstå som ett område där olika nationella intressen ständigt ställs mot varandra.
EnglishThis political line is just as diametrically opposed to pacification, let alone a social renewal process, within the legendary battlefield of Kosovo Polje and its surrounding areas.
Den här politiska hållningen strider också lika mycket mot en pacificering, för att inte tala om samhällsförnyande process, av det legendariska slagfältet Kosovo Polje och omgivningarna.
EnglishMr Barroso, you persuaded me to vote for you this summer, and, now that the gun smoke is clearing and I can now inspect the battlefield, I have to say that I was right to give you my vote back then.
Herr Barroso, ni övertalade mig att rösta för er i somras, och nu när krutröken har lagt sig och jag kan inspektera slagfältet måste jag säga att jag gjorde rätt i att ge er min röst då.