Cómo se dice "best ever" en sueco

EN

"best ever" en sueco

Mira frases de ejemplo para usos de "best ever" en distintos contextos.

Traducciones similares para best ever en sueco

best sustantivo
Swedish
best adjetivo
Swedish
best adverbio
well sustantivo
well adjetivo
well adverbio
ever adverbio

Ejemplos de uso para "best ever" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishFor me, 1 May 2004 will remain the best day I have ever spent in the Commission.
För mig är och förblir den 1 maj 2004 min bästa dag någonsin i kommissionen.
EnglishAnd as the saying goes, when angry, you will make the best speech you will ever regret.
Och som man säger, när du är arg kommer du hålla det bästa tal du någonsin kommer att ångra.
EnglishThat turned out to be one of the best Assemblies we have ever had.
Detta visade sig bli en av de bästa församlingarna någonsin.
EnglishChina is promising the world the best Olympic Games ever seen.
Kina har lovat världen de bästa olympiska spelen någonsin.
EnglishThis is at a time when the large supermarkets receiving their products are recording their best profits ever.
Samtidigt har de stora snabbköpen, som tar emot deras produkter, sina bästa vinster någonsin.
EnglishAnd honestly, that is the best it's ever been anywhere.
Ärligt talat, så här bra har den inte varit någon annanstans.
EnglishI would point out to the House that this is the best ever margin of victory in the history of this EU initiative.
I annat fall rekommenderar jag att man röstar mot ändringsförslaget.
EnglishTonight he has made his best speech ever in the House.
Han har i kväll hållit sitt bästa tal någonsin i kammaren.
EnglishWe're gonna get you the best housewarming present ever.
Vi ska ge dig världens bästa inflyttningspresent.
EnglishThat's got to be the best pirate I've ever seen.
Det måste vara den bästa pirat jag någonsin sett.
EnglishI would point out to the House that this is the best ever margin of victory in the history of this EU initiative.
Jag skulle vilja påpeka för kammaren att detta är den bästa segermarginalen någonsin i detta EU-initiativs historia.
EnglishIn every country, every program, you need a symbol, and this is probably the best thing he's ever done with his MBA.
I varje land, varje program, behövs en symbol, och detta är förmodligen det bästa han någonsin använt sin examen till.
EnglishFirstly are you aware that the best ever CCS power plant, which we rebuilt, will have around 150 to 200 g of CO2?
För det första, vet ni att den absolut bästa CCS-kraftanläggningen, som vi bygger om, kommer att ha 150-200 gram koldioxid?
EnglishThey're the best I've ever seen, Grandma.
EnglishWas that the best night ever or what?
Var inte det den bästa natten i ditt liv?
EnglishI might be the best friend you ever had.
EnglishYou are, like, the worst best man ever.
EnglishAs I said, it is the best ever offer in a bilateral agreement. We are being not only open but also very constructive.
Som jag sa är detta det bästa erbjudandet någonsin i ett bilateralt avtal: Vi är inte bara mycket öppna utan även mycket konstruktiva.
EnglishThis is the best result ever.
Detta är det bästa resultatet någonsin.
EnglishThis is the best idea you ever had.

Aprende otras palabras

English
  • best ever

Incluso más traducciones en el diccionario español-inglés de bab.la.