Cómo se dice "branded goods" en sueco

EN

"branded goods" en sueco

EN branded goods
volume_up
{plural}

1. negocios

branded goods
Furthermore, consumers who purchase look-alike products are often under the mistaken impression that they are branded goods.
De konsumenter som köper snarlika produkter antar dessutom ofta på felaktiga grunder att de är märkesvaror.
There is no doubt that disadvantages will result for the consumer and for the manufacturer of branded goods, for example with regard to consumer health protection.
Det råder inget som helst tvivel om att detta leder till nackdelar för konsumenten och producenten av märkesvaror, också med tanke på hälsoskyddet för konsumenterna.

Ejemplos de uso para "branded goods" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe must do something to get back to more competition and lower prices for branded goods.
Vi måste göra något för att i fråga om varumärkesartiklarna åter komma fram till mer konkurrens och till lägre priser.
EnglishThe EU will voluntarily sacrifice an important shop window for its branded export goods, and the tourist trade will suffer demonstrable damage.
EU offrar frivilligt ett viktigt skyltfönster för sina märkesexportartiklar, och turistbranschen lider påvisbara skador.
EnglishIt is not in fact certain whether Internet sales with the subsequent dispatch of branded goods are permissible under trade mark law.
Det är nämligen inte säkert att Internetförsäljning med anslutande försändelse av varumärkesprodukter är tillåten ur marknadsrättslig synpunkt.