Cómo se dice "to cave in" en sueco

EN

"to cave in" en sueco

EN

to cave in {verbo}

volume_up
1. general
At times, the pressure on Parliament to cave in, to divide, to give up our legislative role, was barely tolerable.
Det har funnits tider då trycket på parlamentet att ge efter, att splittras i omröstningen och ge upp vår lagstiftningsroll har varit nätt och jämnt acceptabelt.
to cave in (también: to bounce, to collapse)
2. coloquial
to cave in (también: to give way to)

Traducciones similares para to cave in en sueco

cave sustantivo
to cave verbo
Swedish
cave! interjección
Swedish
in adjetivo
in preposición

Ejemplos de uso para "to cave in" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishHow do you expect us to live in this cave if you didn't bring any food?
Och hur har ni tänkt er att vi ska kunna bo här i grottan om ni inte tog med mat?
EnglishSo, I kind of believe that we're in like the "cave-painting" era of computer interfaces.
Jag tycker att vi befinner oss på "grottmålningsstadiet" vad gäller datorgränssnitt.
EnglishThe cave behind the waterfall appeared, and a fool hardy villager climbed in.
Grottan bakom vattenfallet visade sig, en dåraktig bybo klättrade in.
EnglishMr President, Commissioner, the Balkans are not purely a dark cave, politically speaking.
Herr talman, herr kommissionär! Balkan är inte bara en mörk håla i politiskt hänseende.
EnglishAn area of my own country, the dripstone cave of Aggtelek, is also classified as wilderness.
Ett område i mitt hemland, droppstensgrottorna i Aggtelek, klassas också som vildmark.
EnglishThere were many rainstorms one year, and the cave never reappeared since.
Det regnade ofta ett år, och grottan har inte synts sig sen dess.
EnglishI am sorry that the Agriculture Minister, Mr Brown, seemed to cave in.
Jag tycker det är tråkigt att jordbruksminister Brown tycks ge vika.
EnglishYou wouldn't say that if you knew what was hidden in his cave.
Så skulle du inte säga om du visste vad som finns gömt i hans grotta.
EnglishDuring one of his trips, he was trapped in a cave and had to be freed by the french rescue services.
På en av sina expeditioner fastnade han i en grotta och blev räddad av den franska räddningstjänsten.
EnglishYou know, Aunt Josephine, Curdled Cave is for sale.
Tant Josephine, du vet väl om att Frusna Grottan är till salu?
EnglishLittle could have prepared them for the crossing to Curdled Cave at the hands of an angry and ill-humored lake.
Inget kunde förberett dem på att ta sig till Frusna Grottan tvärs över en upprörd och svårflörtad sjö.
EnglishSensors indicate a huge cave behind the waterfall.
Sensorerna indikerar en stor grotta bakom vattenfallet.
EnglishAll the way over to Curdled Cave, way over there.
Hela vägen till Frusna Grottan, Ända där borta..
EnglishThey buried the cave door, and covered their tracks.
Dom dolde grottöppningen, och sina fotspår.
EnglishWe don't want to risk another cave-in.
EnglishTonight, let us shake this cave.
l kväll ska vi sätta grottan i gungning.
EnglishWe should never have left that cave.
EnglishI'm not gonna leave the cave.
EnglishThe cave has been destroyed.
EnglishCave-in at the monastery!