Cómo se dice "to contrive" en sueco

EN

"to contrive" en sueco

SV

EN to contrive
volume_up
[contrived|contrived] {verbo}

Ejemplos de uso para "to contrive" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishBut we're also unimpressed by authority, because it's so easy to contrive.
Men vi är också inte alls imponerade av auktoriteter, eftersom det är så lätt att bli det.
EnglishSometimes it has been a bit of an effort for me to contrive that ending from a different subject, but not this evening.
Ibland har det varit något av en ansträngning för mig att tänka ut detta slut utifrån ett annat ämne, men inte i kväll.
EnglishDo not just think about your own periods of office, but contrive to raise your sights and look to the future which we ourselves face."
Begränsa er inte till att tänka enbart på era egna mandatperioder, utan orka lyfta blicken och se till framtiden för oss."
EnglishDo not just think about your own periods of office, but contrive to raise your sights and look to the future which we ourselves face
Begränsa er inte till att tänka enbart på era egna mandatperioder, utan orka lyfta blicken och se till framtiden för oss. "
EnglishIn so doing they not only contrive to ensure that Europe’s real problems are pushed to one side, but also place the Polish people at real risk of terrorist attacks.
Genom att göra så bidrar de inte bara till att Europas verkliga problem skuffas åt sidan, utan också till att man utsätter polska medborgare för risken för terrorattacker.
EnglishThe world is leaving us behind because when it comes to competing at global level, it is those who contrive to lower costs and prices and create new products that take the upper hand.
Vi halkar efter omvärlden eftersom det är de som lyckas sänka sina kostnader och priser och skapa nya produkter som dominerar i den globala konkurrensen.
EnglishIn so doing they not only contrive to ensure that Europe’ s real problems are pushed to one side, but also place the Polish people at real risk of terrorist attacks.
Genom att göra så bidrar de inte bara till att Europas verkliga problem skuffas åt sidan, utan också till att man utsätter polska medborgare för risken för terrorattacker.
EnglishFirstly, I do not wish to let it be said in this Chamber that, at the end of the year, the Bureau might urgently contrive an injection of the capital that we were unable to use.
För det första vill jag inte höra någon säga här i kammaren att presidiet i slutet av året på ett brådskande sätt kan komma att skjuta till det kapital som vi inte kunnat använda.
EnglishI believe, however, that we must contrive to show magnanimity and that we are obliged to accept that enlargement will be messy and untidy.
Jag säger inte att vi skall acceptera vad som helst, men att vi måste vänja oss vid att visa storsinthet och blir tvungna att acceptera att utvidgningen kommer att bli rörig och problemfylld.